ЦЕНТРАЛЬНА ГЕОФІЗИЧНА ОБСЕРВАТОРІЯ імені Бориса Срезневського 25 Травня 2019 Субота
  головна |  новини |  контакти |  гостьова книга |  файли |  документи |  аудіозаписи |  паспорт погоди | 
за місяць
41702 переглядів
759 відвідувачів
1245 сессійПро стан забруднення навколишнього природного середовища у  м. Києві  і  Київській області   у  квітні 2019 року за даними спостережень ЦГО ім. Бориса Срезневського

АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ.

Центральною геофізичною обсерваторією імені Бориса Срезневського проводились спостереження за  забрудненням  атмосферного повітря  на 16 постах міста Києва  (на двох з них спостереження проводились не в повному обсязі через відключення від електромережі).

Місто Київ.

Для визначення забрудненості повітря у місті Києві за місяць було відібрано і проаналізовано 6670 проб. Визначалось 20 забруднювальних домішок, з них основні – завислі речовини, діоксид сірки, оксид вуглецю, діоксид азоту та оксид азоту. З специфічних домішок визначались сірководень, фенол, фтористий водень, хлористий водень, аміак, формальдегід, розчинні сульфати,  8 важких металів (кадмій, залізо, манган, мідь, нікель, свинець, хром, цинк). Їх склад визначався в залежності від викидів шкідливих речовин в атмосферу від підприємств, які розташовані в зоні поста спостережень.

Оцінка стану забруднення атмосферного повітря проводилась шляхом порівняння з відповідними гранично допустимими концентраціями (ГДК) речовин у повітрі населених міст. ГДК розподіляються на середньодобові (ГДКс.д.), і з ними порівнюються середні концентрації, та максимально разові (ГДКм.р.), з ними порівнюються разові максимальні концентрації шкідливих речовин.

Для оцінки якості повітря використовується індекс забруднення атмосфери (ІЗА), який розраховується як сума поділених на ГДК середніх концентрацій забруднювальних речовин. За допомогою нескладних розрахунків величина ІЗА приводиться до величини концентрацій діоксиду сірки у долях ГДК. Згідно існуючих методів оцінки рівень забруднення вважається низьким, якщо ІЗА нижче 5,0; підвищеним – при ІЗА від 5,0 до 7,0; високим – при ІЗА від 7,0 до 13,0; дуже високим – при ІЗА рівним 14,0 та більше.

У квітні рівень забруднення атмосферного повітря за ІЗА загалом по місту характеризувався, як високий. По території міста рівень забруднення відрізнявся: на десяти постах він характеризувався, як високий, на трьох – як підвищений, на одному – як низький (див. рис.). На двох постах ІЗА не розраховувався тому, що визначалась лише одна домішка.

Загалом по місту у квітні середньомісячні концентрації чотирьох забруднювальних речовин (другого та третього класу небезпеки) перевищували ГДКс.д.: діоксиду азоту – у 3,5 раза, оксиду азоту – у 1,5 раза, формальдегіду – у 1,3 раза, діоксиду сірки – у 1,2 раза. Середньомісячний вміст фенолу був на рівні 1,0 ГДКс.д.

Вміст діоксиду азоту за середньомісячними концентраціями перевищував  ГДКс.д. на всіх постах, крім ПСЗ № 5 (пр. Науки, 37). Найбільші середньомісячні концентрації цієї домішки відмічені на площі Перемоги та проспекті Перемоги – 5,3 ГДКс.д., вулиці Каунаській – 5,0 ГДКс.д., вулиці Семена Скляренка – 4,3 ГДКс.д., Бессарабській площі та бульварі Лесі Українки – 4,0 ГДКс.д. На інших постах середній вміст діоксиду азоту був  у межах  2,8-3,8 ГДКс.д.,  на проспекті Науки – 0,8 ГДКс.д.    Максимальний  вміст діоксиду азоту на рівні 3,5 ГДКм.р. спостерігався на площі Перемоги, 2,6 ГДКм.р. – на вулиці Каунаській, 2,4 ГДКм.р. – проспекті Перемоги; на інших постах максимальні концентрації були у межах 1,1-1,9 ГДКм.р., на ПСЗ № 5 – 0,4 ГДКм.р. Всього з діоксиду азоту у квітні зафіксовано 173 випадки перевищення ГДКм.р., що становило 17,2 % від загальної кількості спостережень за цією домішкою (в минулому місяці – 16,2%). Найбільша кількість випадків перевищення ГДКм.р. зафіксована на проспекті Перемоги, площі Перемоги, вулиці Каунаській – 52%, 46% та 40% відповідно.

Вміст  діоксиду сірки перевищував рівень ГДКс.д. на всіх постах міста, за винятком ПСЗ № 5, де середньомісячна концентрації становила 0,2 ГДКс.д. Найбільші середньомісячні концентрації діоксиду сірки на рівні 1,4 ГДКс.д. зафіксовані на проспекті Перемоги, площах Бессарабській, Перемоги і Деміївській; на інших постах середньомісячні концентрації були у межах 1,0-1,3 ГДКс.д.  Максимальні концентрації на постах міста становили ≤0,1-0,2 ГДКм.р.

Середньомісячні  концентрації завислих речовин перевищували рівень ГДКс.д. на Бессарабській площі та проспекті Перемоги в 1,1 раза, на інших постах  середньомісячні концентрації  завислих речовин  були  на рівні  0,5-0,8 ГДКс.д.   Максимальні  разові  концентрації  були  у межах  0,2-0,4 ГДКм.р.

Середньомісячні та максимально разові концентрації оксиду вуглецю не перевищували  відповідних  санітарно-гігієнічних нормативів  і  були у межах 0,1-0,7 ГДКс.д.  та  0,1-0,8 ГДКм.р.

Середньомісячні  концентрації формальдегіду на всіх 13-ти постах, де проводились спостереження, були на рівні 1,0-2,0 ГДКс.д. Вміст формальдегіду на рівні 2,0 ГДКс.д. відмічався на Деміївській площі та на перехресті вулиці Академіка Стражеска і бульвару Вацлава Гавела. Максимальні концентрації цієї домішки були у межах 0,2-0,5 ГДКм.р.

Вміст фенолу визначався на 6 постах. Середні за місяць концентрації цієї домішки на усіх постах дорівнювали 1,0 ГДКс.д. Максимальні разові концентрації фенолу були у межах 0,4-0,5 ГДКм.р.

Середньомісячний вміст оксиду азоту (визначався лише на ПСЗ № 20 – район Деміївської площі) становив 1,5 ГДКс.д.,  максимальний – 0,4 ГДКм.р.

Середньомісячні та максимальні концентрації фтористого водню, хлористого водню, сірководню та аміаку не перевищували рівнів відповідних санітарно гігієнічних нормативів.

У просторовому розподілі найбільш забрудненими у квітні були площі Деміївська і Перемоги та проспект Перемоги (поблизу метро Святошин). Високим рівнем забруднення характеризувались також райони вулиць Каунаської, Семена Скляренка, Бессарабської площі, вулиць Академіка Стражеска, Олександра Довженка (поблизу метро Шулявка), Оболонського проспекту та бульвару Лесі Українки (див.рис.).

Підвищений рівень забруднення повітря фіксувався на Гідропарку (район поблизу мосту метро та автомагістралі), вулицях Інженера Бородіна (район ДВРЗ) і Попудренка.

Низьким забрудненням повітря характеризувався проспект Науки (поряд з метеомайданчиком обсерваторії).

Порівняно з березнем 2019 р. рівень забруднення повітря в Києві дещо підвищився за рахунок невеликого зростання вмісту діоксиду і оксиду азоту та фенолу.

У порівнянні з квітнем 2018 р. загальний рівень забруднення атмосферного повітря знизився. Відмічено значне зниження вмісту формальдегіду, деяке зниження – оксиду вуглецю, хлористого та фтористого водню. Поряд з цим у повітрі зафіксовано значне зростання вмісту діоксиду сірки.

Для визначення забрудненості повітря у місті Києві за місяць було відібрано і проаналізовано 6734 проби. Визначалась 20 забруднювальних домішок. Основні – завислі речовини, діоксид сірки, оксид вуглецю і діоксид азоту. З специфічних домішок визначались сірководень, фенол, фтористий водень, хлористий водень, аміак, формальдегід,  8 важких металів та ін. Їх склад визначався в залежності від викидів шкідливих речовин в атмосферу від підприємств, які розташовані в зоні поста спостережень.

Оцінка стану забруднення атмосферного повітря проводилась шляхом порівняння з відповідними гранично допустимими концентраціями (ГДК) речовин у повітрі населених міст. ГДК розподіляються на середньодобові (ГДКс.д.), і з ними порівнюються середні концентрації, та максимально разові (ГДКм.р.), з ними порівнюються разові максимальні концентрації шкідливих речовин.

За індексом забруднення атмосферного повітря (ІЗА) загальний рівень забруднення у серпні загалом по місту характеризувався, як дуже високий. По території міста рівень забруднення відрізнявся: на трьох постах він характеризувався, як дуже високий, на дев’яти – як високий, на одному – як підвищений,  на одному посту – як низький. На двох постах ІЗА не розраховувався тому, що визначалась лише одна домішка.

Цьогорічний серпень у Києві виявився найсухішим за 125 років спостережень за опадами у столиці. За даними метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії, яка розташована на проспекті Науки, опадів випало лише 3 мм, що склало 4% кліматичної норми. Середньомісячна температура серпня у Києві склала +22,6°С, що перевищило кліматичну норму аж на 4,0°С. Загалом увесь серпень був спекотним за температурним режимом. Температура першої і другої декад перевищили кліматич­ну норму на 3,9°С та 3,5°С відповідно; третя декада була вищою за кліматичну норму аж на 4,5°С.

З початку серпня 2015 р. у Києві спостерігались метеорологічні умови, що сприяли накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря.

Українським гідрометцентром на період з 8 по 14 серпня було надано два штормових попередження про високий рівень забруднення атмосферного повітря в Києві, зумовлений антициклональною погодою, спекою, наявністю приземних інверсій, відсутністю опадів та слабким приземним вітром. У цей період на постах Києва були зафіксовані найбільші концентрації забруднювальних речовин в атмосфері.

Зокрема, протягом 7-15 серпня, на всіх постах міста, за винятком ПСЗ № 5 (пр.Науки) та ПСЗ №15 (Гідропарк) середньодобові концентрації діоксиду азоту та формальдегіду досягали 4,8-5,6 ГДКс.д., а в районах Бессарабської та Московської площ – до 6,7 ГДКс.д.  Після  незначного  зниження  вмісту  цих домішок  у  другій  половині  місяця,  починаючи  з 28 по 31 серпня знову відмічалось зростання середньодобових концентрацій діоксиду азоту до 5,0-5,7 ГДКс.д., формальдегіду – до 4,4-5,6 ГДКс.д. на 12-ти ПСЗ. Вміст інших домішок у повітрі міста був відносно стабільним протягом усього серпня: найвищі середньодобові концентрації діоксиду сірки не перевищували середньодобові ГДК, оксиду азоту та завислих речовин – на деяких постах досягали 1,2-1,8 ГДКс.д.

У серпні загалом по місту середньомісячна концентрація діоксиду азоту досягала 4,3 ГДКс.д., формальдегіду – 4,0 ГДКс.д., оксиду азоту – 1,8 ГДКс.д., фтористого водню – 1,2 ГДКс.д. 

Вміст діоксиду азоту за середньомісячними та максимальними концентраціями перевищував рівень ГДКс.д. майже на всіх постах. Найбільші середньомісячні концентра­ції відмічені на Бессарабській площі – 5,0 ГДКс.д., вулицях Олександра Довженка, Каунаській, Семена Скляренка, Московській площі, проспектах Перемоги та Оболонському – 4,8 ГДКс.д. На інших постах середній вміст діоксиду азоту був на рівні 3,3-4,5 ГДКс.д., на проспекті Науки – 1,8 ГДКс.д. Максимальний вміст цієї домішки на Московській площі становив 2,0 ГДКм.р., на Бессарабській площі – 1,8 ГДКм.р., на Оболонському проспекті – 1,7 ГДКм.р., на інших постах – був на рівні 1,2-1,6 ГДКм.р., на ПСЗ № 5 – 0,7 ГДКм.р. Всього у серпні було зафіксовано 354 випадки перевищення ГДКм.р., що становило 35,3% від загальної кількості спостережень по місту (в минулому місяці – 20,8%). Найбільша кількість перевищень зафіксована в районі Московської площі та проспекту Перемоги – 47%, на вулиці Скляренка, Оболонському проспекті,  Бессарабській  площі –  42-43,5%.

Середньомісячні концентрації завислих речовин перевищували рівень ГДКс.д. на Бессарабській площі та проспекті Перемоги в 1,3 раза; на інших постах були на рівні 0,7-0,8 ГДКс.д. Максимальний вміст завислих речовин на постах був у межах 0,2-0,4 ГДКм.р.

Вміст діоксиду сірки за середніми та максимальними концентраціями на постах і загалом по місту не перевищував рівнів відповідних санітарно-гігієнічних нормативів.

Середньомісячні концентрації оксиду вуглецю досягали: в районі Бессарабської площі 1,2 ГДКс.д., на інших постах були у межах 0,1-0,9 ГДКс.д. Максимальні концентрації оксиду вуглецю становили: на вулиці Скляренка – 1,8 ГДКм.р., на перетині вулиці Академіка Стражеска та бульвару Лепсе – 1,6 ГДКм.р., на Бессарабській площі – 1,2 ГДКм.р., на Московській площі – 1,0 ГДКм.р.; на інших постах були у межах 0,2-0,8 ГДКм.р. На ПСЗ № 1 та ПСЗ № 7 кількість випадків перевищення ГДКм.р. з оксиду вуглецю становила 4%, на ПСЗ № 21 – 2,2%, загалом по місту – 0,6%.

Вміст формальдегіду в повітрі міста у серпні значно підвищився і на всіх 13-ти постах, де проводились спостереження, середньомісячні концентрації перевищували рівень ГДКс.д. у 1,7 – 4,7 раза. Високі середньомісячні концентрації формальдегіду були зафіксовані на Бессарабській площі – 4,7 ГДКс.д., Московській площі, проспектах Перемоги і Оболонському, вулицях Стражеска і Скляренка – 4,3 ГДКс.д. В районі Гідропарку середньомісячна концентрація формальдегіду досягала 2,3 ГДКс.д., на проспекті Науки – 1,7 ГДКс.д.  Максимальні концентрації цієї домішки були у межах 0,3-0,8 ГДКм.р.

Середньомісячна концентрація оксиду азоту у серпні становила 1,8 ГДКс.д., максимальна – 0,6 ГДКм.р. Оксид азоту визначався тільки на ПСЗ №20 (Московська площа) –  в районі інтенсивного руху автотранспорту.

За інтегральним показником – ІЗА найбільш забрудненими у серпні були райони Бессарабської площі, Московської площі та проспекту Перемоги, де рівень забруднення повітря характеризувався як дуже високий. Райони вулиці Скляренка, Оболонського проспекту, площі Перемоги, вулиць Довжен­ка, Каунаська, Стражеска, бульвару Лесі Українки, вулиці Попудренка та Гідропарку характеризу­вались високим рівнем забруднення. В районі вулиці Сергія Лазо рівень забруднення повітря був підвищеним, на проспекті Науки (поряд з метеомайданчиком обсерваторії) – низьким (див. рис.).

Загальний рівень забруднення атмосферного повітря порівняно з попереднім місяцем та серпнем 2014 р. значно підвищився – з «високого» до «дуже високого рівня» (за ІЗА), що викликано було погодними умовами серпня – високою температурою повітря, приземними інверсіями, відсутністю опадів та слабким приземним вітром. Зафіксовано зростання середньомісячних концентрацій діоксиду азоту, формальдегіду, фтористого водню, а порівняно з минулим роком – ще й фенолу.

 

Київська область.

Спостереження за станом забруднення атмосферного повітря проводились на двох постах міста Біла Церква та на одному посту в містах Бровари, Обухів, Українка. В атмосфері визначався вміст чотирьох основних домішок – завислих речовин, діоксиду сірки, оксиду вуглецю, діоксиду азоту та специфічних – 8-ми важких металів.

У квітні 2019 р. було проаналізовано 600 проб повітря, відібраних у місті Біла Церква, по 300 проб – у містах Бровари, Обухів та Українка.

 

Загальний рівень забруднення повітря в містах Біла Церква, Бровари та Обухів оцінювався, як низький:  середньомісячні концентрації завислих речовин, діоксиду сірки та оксиду вуглецю не перевищували відповідні ГДКс.д., вміст діоксиду азоту був у межах 1,8-2,0 ГДКс.д.   Максимально разові концентрації забруднювальних домішок не перевищували відповідних рівнів.

Порівняно з квітнем 2018 р. у місті Біла Церква підвищився середньомісячний вміст  діоксиду азоту, вміст інших забруднювальних домішок у атмосферному повітрі міст області майже не змінився.

 

В місті Українка у березні-квітні 2019 р. зріс рівень забруднення повітря за рахунок підвищення вмісту оксиду вуглецю. Середньомісячні концентрації основних забруднювальних речовин дорівнювали: діоксиду азоту – 2,0 ГДКс.д., оксиду вуглецю – 1,3 ГДКс.д., діоксиду сірки – 0,8 ГДКс.д., завислих речовин – 0,3 ГДКс.д. Максимальні концентрації становили: оксиду вуглецю – 6,4 ГДКм.р., діоксиду азоту – 0,8 ГДКм.р., діоксиду сірки – 0,2 ГДКм.р., завислих речовин – 0,1 ГДКм.р.

У місті відмічено чотири випадки високого забруднення атмосферного повітря оксидом вуглецю (ВЗ – вище 5 ГДКм.р.), які були зафіксовані 24-25 квітня.

Загалом, у квітні 2019 р., порівняно з квітнем 2018 р. в Українці спостерігалось підвищення середнього вмісту оксиду вуглецю, діоксиду азоту, незначне підвищення діоксиду сірки. Порід з цим вміст завислих речовин дещо знизився.


ПОВЕРХНЕВІ ВОДИ.

Спостереження за станом забруднення води р. Дніпро (Канівське водосховище) в районі Києва за гідрохімічними показниками проводились у квітні  в 3-х створах – 1,5 км вище міста, в межах міста та 6 км нижче міста, на  5-ти вертикалях.

У квітні було відібрано 5 проб, в яких визначалось до 40 хімічних речовин.

За даними спостережень кисневий режим річки був задовільний. Води Дніпра були забруднені сполуками азоту нітритного на рівні 1-4 ГДК,  сполуками заліза загального та  цинку – 1 - 2 ГДК, міді – 1 - 3 ГДК, мангану – 1 - 5 ГДК, хрому шестивалентного – 6 - 10 ГДК.

Вміст азоту амонійного та фенолів   був на рівні ГДК.

Концентрації нафтопродуктів, синтетичних поверхнево-активних речовин (СПАР) не перевищували відповідні нормативи.

У порівнянні з квітнем 2018 р. у воді р. Дніпро в районі Києва дещо збільшився вміст сполук азоту  нітритного та  хрому шестивалентного; концентрації азоту амонійного, фенолів, сполук заліза загального,  міді, цинку, мангану зменшились.

новини ЦГО
17.05.2019  Кліматологи Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського повідомляють, що до Києва завітало метеороло
За даними спостережень метеостанції обсерваторії середньодобова температура повітря на проспекті Нау
16.05.2019  День Української вишиванки в Центральній геофизичній обсерваторії імені Бориса Срезневського
08.05.2019  ПРЕС-РЕЛІЗ. До Дня Обсерваторії
Представники ЗМІ запрошуються взяти участь в урочистих заходах знагоди Дня обсерваторії, Центрально
02.05.2019  Підсумки контрастного за температурою квітня у столиці
 За даними спостережень метеостанції обсерваторії імені Бориса Срезневського середньомісячна те
26.04.2019  ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ГРОМАДСЬКОСТІ УКРАЇНИ. Із запобігання та протидії корупції
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ГРОМАДСЬКОСТІ УКРАЇНИ (фізичних і юридичних осіб) На виконання Окремого дорученняваш IP 54.227.76.35
Україна, 03028, м. Київ-28, проспект Науки, 39, корпус 2
тел/факс: (044)525-94-58, (044)525-69-69. E-mail: aupcgo@meteo.gov.ua
© Використання матеріалів сайту дозволяється тільки з дозволу керівництва обсерваторії