CENTRAL GEOPHYSICAL OBSERVATORY named after Boris Sreznevsky 25 Травня 2019 Субота
  main   |   news   |   contacts   |   guestbook   |   files   |   documents   |   audio recordings   |   weather passport   |  
за місяць
41578 переглядів
759 відвідувачів
1244 сессій 

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ЗАБРУДНЕННЯ ПРИЗЕМНОГО ШАРУ АТМОСФЕРИ РУТЕНІЄМ-106 

..ru-106.docx . . 69.9 КВ


РАДІАЦІЙНА СИТУАЦІЯ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

З 2016 року гідрометеорологічна служба України бере участь у роботі єдиної системи інформаційного обміну EURDEP (європейська радіологічна платформа обміну даними).

За посиланням https://remap.jrc.ec.europa.eu/GammaDoseRates.aspx можна отримати інформацію про рівні гамма-випромінення в режимі реального часу.

ПОГОДНІ УМОВИ ТА РАДІОАКТИВНЕ ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНИХ АЕРОЗОЛІВ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ У БЕРЕЗНІ 2019 РОКУ.

Березень видався аномально теплим та у більшості областей недостатньо вологим.

Середня місячна температура була на 2-5° вищою за норму. Опадів випало 20-79 %, у південних, Кіровоградській та Закарпатській областях локально 5-19 % від норми, лише у більшості районів Сумської, Полтавської, Київської, Рівненської, Волинської областей та місцями у східних областях опадів випало близько норми.

Концентрація радіонуклідів як природного, так і техногенного походження у березні була близькою до показників попереднього місяця. Сумарна бета-активність приземного шару повітря, яка визначається переважно природними радіоактивними елементами – ізотопами  урану, торію та продуктами їх розпаду, знаходилась протягом місяця в межах 7,4×10–5– 19,9×10–5 Бк/м3, в середньому по країні 11,1×10–5 Бк/м3 (у лютому 8,8×10–5 Бк/м3).

Концентрація техногенного цезію-137 на більшості пунктів контролю (за винятком зони відчуження) коливалась в межах 0,09×10–5–0,8×10–5 Бк/м3, в середньому 0,28×10–5 Бк/м3 (у попередньому місяці 0,21×10–5 Бк/м3).

На пункті контролю Чорнобиль (зона відчуження) декадні концентрації цезію-137 знаходилися у діапазоні 1,1×10–5–2,0×10–5 Бк/м3, в середньому 1,5×10–5 Бк/м3.

Об’ємна активність берилію-7 в повітряних аерозолях коливалась в межах
89×10–5–520×10–5 Бк/м3.

Перевищень допустимих (за НРБУ-97) концентрацій радіонуклідів у атмосферному повітрі протягом березня 2019 року на території України не зареєстровано.

РАДІОАКТИВНЕ ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНИХ ВИПАДАНЬ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ У БЕРЕЗНІ 2019 РОКУ.

Сумарна бета-активність атмосферних випадань на території України у березні  складала в середньому, як і у попередньому місяці, 1,7 Бк/м2 за добу. Діапазон середньомісячних значень щільності бета-активних випадань на пунктах мережі спостережень становив 1,3–1,9 Бк/м2 за добу, найбільшій вміст бета-випромінюючих радіонуклідів у випаданнях (3,2 Бк/м2 за добу)  спостерігався  у  пробі,  відібраній  29-30 березня на пункті контролю Луцьк.

Вміст цезію-137 у атмосферних випаданнях на більшості пунктів контролю знаходився в межах 0,1-0,7 Бк/м2 за місяць, в середньому 0,25 Бк/м2 за місяць (у попередньому місяці  0,26 Бк/м2 за місяць). На пунктах  контролю  зони  гарантованого добровільного відселення (М Коростень, М Овруч) щільність випадань цезію-137 не перевищувала 0,6 Бк/м2 за місяць. На пункті контролю, розташованому у зоні відчуження (М Чорнобиль) вміст цезію-137 у випаданнях у березні складав 0,7 Бк/м2 за місяць.

Щільність випадань космогенного берилію-7 на території України коливалась в межах 22-161 Бк/м2 за місяць.

РАДІОАКТИВНЕ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД УКРАЇНИ У БЕРЕЗНІ 2019 РОКУ

Березень в Україні видався теплим та з недобором опадів. На більшій частині території країни за місяць випало 10-25 мм (35-75% норми) опадів. У басейні Дніпра до Києва кількість опадів у середньому становила 30 мм (83% норми), у басейні Десни, Сейму, на правобережжі Прип’яті – 26-45 мм (80-115% норми).

1-4 березня завершилося формування максимумів весняного водопілля на пригирловій ділянці Прип’яті висотою 0,6-0,9 м (в межах русла) та максимальною витратою води 500 м3/с (30% норми). 1-8 березня розпочалося водопілля на основних річках водозбору Дніпра до Києва (Верхній Дніпро, Сож, Десна, Сейм) та у ході припливів до Київського і бічного до Канівського водосховищ, що на 9-15 діб раніше середніх багаторічних строків. До кінця березня пройшли максимуми водопілля у верхів’ї Сожу, на притоках Десни та Сеймі (за межами країни).

На річках Київської області протягом березня відбувався спад весняного водопілля, що завершилося в кінці місяця (на 15-30 діб раніше середніх багаторічних строків). Середня водність більшості річок становила 20-37% норми, що пояснюється аномально ранніми строками водопілля.

Вміст 90Sr у воді Верхнього Дніпра в районі с. Неданчичі у березні порівняно з лютим не змінився і становив 6,6 Бк/м3, вміст 137Cs – зменшився на 15% і складав 1,1 Бк/м3 у розчині та 1,6 Бк/м3 у зависі.

Приплив води до Київського водосховища у березні в середньому дорівнював 1090 м3/с (96% норми). Концентрація 90Sr у воді водосховища в районі м. Вишгорода порівняно з попереднім місяцем зменшилася на 25% і становила 18,4 Бк/м3; концентрація 137Cs – не змінилася і складала 2,8 Бк/м3 у розчині та не перевищувала 0,7 Бк/м3 у зависі.

У воді Десни в районі м. Чернігова вміст радіонуклідів у березні був близьким до показників у лютому і становив: 90Sr – 6,1 Бк/м3; 137Cs – 0,6 Бк/м3 у зависі та не перевищував 0,4 Бк/м3 у розчині.

Бічний приплив води до Канівського водосховища (в основному за рахунок Десни) в середньому за березень дорівнював 249 м3/с (77% норми). Вміст 90Sr у верхній частині водосховища (м. Київ, Гідропарк) порівняно з попереднім місяцем істотно не змінився і становив 18,0 Бк/м3, вміст 137Cs – збільшився в 1,9 рази і складав 4,4 Бк/м3 у розчині та 1,3 Бк/м3 у зависі. У нижній частині водосховища (м. Канів) концентрація 90Sr була на рівні показників у лютому і становила 13,1 Бк/м3, концентрація 137Cs – підвищилася у 2,2 рази і складала 4,8 Бк/м3 у розчині та не перевищувала 0,4 Бк/м3 у зависі.

На правобережних притоках Середнього Дніпра до кінця березня завершився спад весняного водопілля, на лівобережних (крім нижніх ділянок Псла та Хорола) – до кінця місяця пройшли піки водопілля. Об’єми бічного припливу води до водосховищ Середнього Дніпра за березень дорівнювали (у млн. м3 та відсотках норми): до Кременчуцького 138 (27), Кам’янського 253 (53), Дніпровського 80 (30). Вміст радіонуклідів у воді Каховського водосховища в районі м. Нова Каховка порівняно з попереднім місяцем істотно не змінився і становив: 90Sr – 14,0 Бк/м3, 37Cs – не перевищував 0,3 Бк/м3 у розчині та 0,2 Бк/м3 у зависі.

На річках басейну Південного Бугу впродовж березня завершився спад весняного водопілля. Добові коливання рівнів води на річках протягом місяця були в межах 2-24 см, на зарегульованих ділянках – до 38 см. Середня місячна витрата води р. Південний Буг у створі гідропоста Олександрівка дорівнювала 48 м3/с (36% норми). Вміст радіонуклідів у воді річки в районі м. Миколаєва порівняно з лютим суттєво не змінився і становив: 90Sr – 6,9 Бк/м3; 137Cs – 1,2 Бк/м3 у розчині та не перевищував 0,4 Бк/м3 у зависі.

На українській ділянці Дунаю у березні пройшла чергова паводкова хвиля висотою 0,5-0,9 м (ділянка Рені-Ізмаїл), без негативних наслідків. Середньомісячна водність у березні порівняно з лютим практично не змінилася. Середня за місяць витрата води р. Дунай у створі м. Ізмаїл дорівнювала 3140 м3/с (74% норми). Вміст радіонуклідів у дунайській воді в районі м. Ізмаїл у березні порівняно з попереднім місяцем зменшився на 25-35% і становив: 90Sr – 8,3 Бк/м3; 137Cs – не перевищував 0,7 Бк/м3 у розчині та 0,6 Бк/м3 у зависі.

Загалом у березні вміст радіонуклідів у контрольованих водних об’єктах України був значно нижчим за допустимі концентрації, встановлені НPБУ-97.


РАДІАЦІЙНИЙ СТАН В РАЙОНАХ РОЗТАШУВАННЯ АЕС

Радіаційний стан у районах розташування атомних електростанцій у квітні 2019 року був стабільним. Потужність експозиційної дози гамма-випромінення на пунктах спостереження, розташованих в зонах впливу АЕС, знаходилась в межах:
Запорізька АЕС 8-18 мкР/год,
Южно-Українська АЕС 9-17 мкР/год,
Рівненська АЕС 8-15 мкР/год,
Хмельницька АЕС 8-15 мкР/год
Чорнобильська АЕС 8-22 мкР/год.

CGO news
17.05.2019  Кліматологи Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського повідомляють, що до Києва завітало метеороло
За даними спостережень метеостанції обсерваторії середньодобова температура повітря на проспекті Нау
16.05.2019  День Української вишиванки в Центральній геофизичній обсерваторії імені Бориса Срезневського
08.05.2019  ПРЕС-РЕЛІЗ. До Дня Обсерваторії
Представники ЗМІ запрошуються взяти участь в урочистих заходах знагоди Дня обсерваторії, Центрально
02.05.2019  Підсумки контрастного за температурою квітня у столиці
 За даними спостережень метеостанції обсерваторії імені Бориса Срезневського середньомісячна те
26.04.2019  ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ГРОМАДСЬКОСТІ УКРАЇНИ. Із запобігання та протидії корупції
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ГРОМАДСЬКОСТІ УКРАЇНИ (фізичних і юридичних осіб) На виконання Окремого дорученняваш IP 54.227.76.35
Україна, 03028, м. Київ-28, проспект Науки, 39, корпус 2
тел/факс: (044)525-94-58, (044)525-69-69. E-mail: aupcgo@meteo.gov.ua
© Використання матеріалів сайту дозволяється тільки з дозволу керівництва обсерваторії