CENTRAL GEOPHYSICAL OBSERVATORY named after Boris Sreznevsky 23 Жовтня 2019 Середа
  main   |   news   |   contacts   |   files   |   documents   |   audio recordings   |   weather passport   |  
за місяць
43305 переглядів
1114 відвідувачів
1355 сессій
РАДІАЦІЙНА СИТУАЦІЯ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

З 2016 року гідрометеорологічна служба України бере участь у роботі єдиної системи інформаційного обміну EURDEP (європейська радіологічна платформа обміну даними).

За посиланням https://remap.jrc.ec.europa.eu/GammaDoseRates.aspx можна отримати інформацію про рівні гамма-випромінення в режимі реального часу.

ПОГОДНІ УМОВИ ТА РАДІОАКТИВНЕ ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНИХ АЕРОЗОЛІВ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ У СЕРПНІ 2019 РОКУ.

Серпень в Україні виявився теплим і у більшості областей посушливим.

Середня місячна температура була вищою за норму на 1,1-3,4°, на Закарпатті до 4,0°, у східних, північних, Дніпропетровській та Запорізькій областях місцями близькою до норми.

Опади розподілилися дуже нерівномірно як по території країни так і у часі. Опади випадали в основному у першій половині місяця, і лише на заході країни – ще й в окремі дні другої половини серпня. У південних, Луганській, Донецькій, Дніпропетровської областях випало 1-3,9 місячної норми опадів, на заході країни переважно 1-1,6 норми, на решті території України 20-79 %, подекуди 4-19 % від норми.

Сумарна бета-активність приземної атмосфери, яка визначається переважно природними радіоактивними елементами – ізотопами  урану, торію та продуктами їх розпаду, знаходилась протягом місяця в межах 7,8×10–5– 24,6×10–5 Бк/м3, в середньому по країні 12,9×10–5 Бк/м3 (у липні 10,8×10–5 Бк/м3). Концентрація техногенного цезію-137 на більшості пунктів контролю (за винятком зони відчуження) коливалась в межах 0,07×10–5–0,6×10–5 Бк/м3, в середньому, як і у попередньому місяці, 0,22×10–5 Бк/м3. На пункті контролю Чорнобиль (зона відчуження) декадні концентрації цезію-137 знаходилися у діапазоні 1,4×10–5–3,6×10–5 Бк/м3, в середньому 2,13×10–5 Бк/м3.

Об’ємна активність космогенного берилію-7 в повітряних аерозолях коливалась в межах 97×10–5–666×10–5 Бк/м3.

Перевищень допустимих (за НРБУ-97) концентрацій радіонуклідів у атмосферному повітрі протягом серпня 2019 року на території України не зареєстровано.

РАДІОАКТИВНЕ ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНИХ ВИПАДАНЬ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ У СЕРПНІ 2019 РОКУ.

Сумарна бета-активність атмосферних випадань на території України у серпні  складала в середньому, як і у попередньому місяці, 1,7 Бк/м2 за добу. Діапазон середньомісячних значень щільності бета-активних випадань на пунктах мережі спостережень становив 1,3–1,9 Бк/м2 за добу, найбільшій вміст бета-випромінюючих радіонуклідів у випаданнях (3,6 Бк/м2 за добу)  спостерігався  у  пробі,  відібраній  29-30 серпня на пункті контролю Хмельницький.

Вміст цезію-137 у атмосферних випаданнях на більшості пунктів контролю знаходився в межах 0,1-0,6 Бк/м2 за місяць, в середньому 0,26 Бк/м2 за місяць, (у липні 0,27 Бк/м2). На пунктах контролю зони  гарантованого добровільного відселення (М Коростень, М Овруч) щільність випадань цезію-137 не перевищувала 0,6 Бк/м2  за місяць. На пункті контролю, розташованому у зоні відчуження (М Чорнобиль) вміст цезію-137 у випаданнях у серпні складав 0,6 Бк/м2 за місяць.

Щільність випадань космогенного берилію-7 на території України коливалась в межах 24-212 Бк/м2 за місяць.

РАДІОАКТИВНЕ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД УКРАЇНИ У СЕРПНІ 2019 РОКУ

У серпні в басейнах більшості річок країни спостерігався дефіцит опадів. У басейні Дніпра до Києва опади були переважно у межах норми. Окремо по водозборах основних річок за місяць випало: Верхній Дніпро 90 мм (132% норми), Сож 60 мм (89% норми), Прип’ять 67 мм (102% норми), Десна 25-38 мм (45-58% норми).

Помірні, місцями значні і дуже сильні, дощі на верхній частині водозбору Дніпра та Десни обумовили незначні підвищення рівнів води до 0,3-1,2 м. 21-28 серпня завершилося добігання на нижніх ділянках Верхнього Дніпра із загальним підвищенням рівнів води до 0,2-0,3 м та збільшенням витрат на 30-45 м3/с. Витрата Десни у створі гідропоста Літки впродовж серпня утримувалася на малозмінних величинах з тенденцією до зниження від 76 до 72 м3/с.

На річках Київської області на фоні дефіциту опадів рівні води поступово спадали. Наприкінці першої та на початку другої декади місяця, внаслідок випадання дощів, на малих водотоках відмічалися підвищення рівнів води, загальною амплітудою до 15 см, що не мало суттєвого впливу на водність. Середньомісячна водність більшості річок була значно нижче норми – 26-39%.

Складна гідрологічна ситуація відмічалася на р. Рось: протягом серпня витрати води були близькими до значень  попереднього місяця, за рахунок скидів із водосховищ для недопущення негативних екологічних наслідків. У створі гідрологічного поста Корсунь-Шевченківський (нижня течія р. Рось) – середня місячна витрата води дорівнювала 21% серпневої норми та становила 2,64 м3/с, що є близьким значенням до мінімального за весь період спостережень (2,44 м3/с).

Вміст 90Sr у воді Верхнього Дніпра в районі с. Неданчичі у серпні порівняно з липнем істотно не змінився і становив 6,1 Бк/м3, вміст 137Cs – збільшився у 2 рази і складав 2,9 Бк/м3 у розчині та 0,8 Бк/м3 у зависі.

Приплив води до Київського водосховища у серпні в середньому дорівнював 391 м3/с (59% норми). Концентрація 90Sr у воді водосховища в районі м. Вишгорода порівняно з попереднім місяцем зменшилася на 40% і становила 22,7 Бк/м3; концентрація 137Cs збільшилася на 60% і складала 12,0 Бк/м3 у розчині та 2,0 Бк/м3 у зависі.

У воді Десни в районі м. Чернігова вміст 90Sr у серпні порівняно з липнем суттєво не змінився і становив 5,8 Бк/м3; вміст 137Cs – збільшився на 60% і складав 1,5 Бк/м3 у розчині та не перевищував 0,3 Бк/м3 у зависі.

Бічний приплив води до Канівського водосховища (в основному за рахунок Десни) в середньому за серпень дорівнював 73 м3/с (41% норми). Вміст 90Sr у верхній частині водосховища (м. Київ, Гідропарк) порівняно з попереднім місяцем зменшився на 35% і становив 18,4 Бк/м3, вміст 137Cs – збільшився на 50% і дорівнював 9,3 Бк/м3 у розчині та не перевищував 0,6 Бк/м3 у зависі. У нижній частині водосховища (м. Канів) концентрація 90Sr суттєво не змінилася і становила 18,2 Бк/м3, концентрація 137Cs – зменшилася на 15% і складала 3,9 Бк/м3 у розчині та 2,5 Бк/м3 у зависі.

У басейнах приток Середнього Дніпра у серпні зберігався дефіцит опадів. Майже бездощовими видалися друга і третя декади місяця, що визначило подальше поступове зменшення водності річок. Середні місячні витрати води порівняно з липнем зменшилися на 24-57% і становили 20-48% норми. Об’єми бічного припливу води до водосховищ Середнього Дніпра за місяць дорівнювали (у млн. м3 та відсотках норми): до Кременчуцького 25 (26), Кам’янського 27 (28), Дніпровського 9,1 (38). Вміст радіонуклідів у воді Каховського водосховища в районі м. Нова Каховка порівняно з попереднім місяцем істотно не змінився: 90Sr – 19,2 Бк/м3; 37Cs – 0,63 Бк/м3 у розчині та не перевищував 0,2 Бк/м3 у зависі.

Вміст радіонуклідів у воді Дніпро-Бузького лиману в районі м. Очаків у серпні був на звичайному для цього періоду року рівні. Концентрація 90Sr становила 9,5 Бк/м3, концентрація 137Cs дорівнювала 5,1 Бк/м3 у розчині та 4,4 Бк/м3 у зависі.

У басейні Південного Бугу серпень був досить спекотним та з дефіцитом опадів, друга-третя декади місяця видалися сухими. Добові коливання рівнів води річок становили 1-10 см, на зарегульованих ділянках Південного Бугу та Синюхи – до 81 см. Водність Південного Бугу зменшилася і складала 24-40% місячної норми, його приток – 32-73% норми. Середня місячна витрата води р. Південний Буг у створі гідропоста Олександрівка дорівнювала 14,0 м3/с (32% норми). Вміст радіонуклідів у воді річки в районі м. Миколаєва порівняно з липнем зменшився на 15-20% і становив: 90Sr – 5,5 Бк/м3; 137Cs – 1,6 Бк/м3 у розчині та не перевищував 0,6 Бк/м3 у зависі.

На українській ділянці Дунаю впродовж серпня утримувалася низька літня межень з повільним зниженням рівнів води. Середня за місяць витрата води р. Дунай у створі м. Ізмаїл дорівнювала 3060 м3/с (103% норми). Вміст 90Sr у дунайській воді в районі м. Ізмаїл порівняно з попереднім місяцем зменшився на 20% і становив 8,7 Бк/м3; вміст 137Cs – знизився у 2,5 рази і не перевищував 0,6 Бк/м3 у розчині та 0,5 Бк/м3 у зависі.

Загалом у серпні вміст радіонуклідів у контрольованих водних об’єктах України був значно нижчим за допустимі концентрації, встановлені НPБУ-97.


РАДІАЦІЙНИЙ СТАН В РАЙОНАХ РОЗТАШУВАННЯ АЕС

Радіаційний стан у районах розташування атомних електростанцій у серпні 2019 року був стабільним. Потужність експозиційної дози гамма-випромінення на пунктах спостереження, розташованих в зонах впливу АЕС, знаходилась в межах:
Запорізька АЕС 8-18 мкР/год,
Южно-Українська АЕС 8-17 мкР/год,
Рівненська АЕС 8-18 мкР/год,
Хмельницька АЕС 8-15 мкР/год
Чорнобильська АЕС 8-23 мкР/год.

CGO News
21.10.2019  Чутки про смог над Україною є безпідставними
У понеділок у соцмережах поширилась інформація про високі рівні забруднення атмосферного повітря ок
21.10.2019  У суботу у столиці яскраве «бабине літо» ознаменувалось черговим температурним рекордом
За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського,
16.10.2019  Четвертий день «бабиного літа» ознаменувався у столиці третім температурним рекордом
За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського,
15.10.2019  Другий день «бабиного літа» ознаменувався у столиці двома температурними рекордами
У суботу у столиці розпочалось «бабине літо». За даними спостережень метеостанції Центра
08.10.2019  У столиці закінчився безморозний період
За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневськоговаш IP 3.85.245.126
Україна, 03028, м. Київ-28, проспект Науки, 39, корпус 2
тел/факс: (044)525-94-58, (044)525-69-69. E-mail: aupcgo@meteo.gov.ua
© Використання матеріалів сайту дозволяється тільки з дозволу керівництва обсерваторії