CENTRAL GEOPHYSICAL OBSERVATORY named after Boris Sreznevsky 19 Січня 2020 Неділя
  main   |   news   |   contacts   |   files   |   documents   |   audio recordings   |   weather passport   |  
за місяць
24284 переглядів
670 відвідувачів
748 сессій
РАДІАЦІЙНА СИТУАЦІЯ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

З 2016 року гідрометеорологічна служба України бере участь у роботі єдиної системи інформаційного обміну EURDEP (європейська радіологічна платформа обміну даними).

За посиланням https://remap.jrc.ec.europa.eu/GammaDoseRates.aspx можна отримати інформацію про рівні гамма-випромінення в режимі реального часу.

ПОГОДНІ УМОВИ ТА РАДІОАКТИВНЕ ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНИХ АЕРОЗОЛІВ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ У ЛИСТОПАДІ 2019 РОКУ.

Листопад видався теплим та на більшій частині території країни посушливим.

Середня місячна температура була на 1,4-4,5° вищою за норму.

Опадів випало в основному 20-79 % від норми, в Одеській області місцями 6-16 % від норми, лише у Волинській, Львівській, Закарпатській, більшості районів Херсонської області та місцями і Івано-Франківській області 1-2 місячні норми.

Концентрація радіонуклідів як природного так і техногенного походження у приземному шарі повітря на всіх пунктах контролю була сезонно низькою. Сумарна бета-активність атмосферних аерозолів, яка визначається переважно природними радіоактивними елементами – ізотопами  урану, торію та продуктами їх розпаду, знаходилась протягом місяця в межах 6,2×10–5–14,6×10–5 Бк/м3, в середньому по країні 8,9×10–5 Бк/м3 (у жовтні 11,6×10–5 Бк/м3). Концентрація техногенного цезію-137 на більшості пунктів контролю (за винятком зони відчуження) коливалась в межах 0,07×10–5–0,5×10–5 Бк/м3, в середньому 0,15×10–5 Бк/м3 (у попередньому місяці 0,20×10–5 Бк/м3).  На пункті контролю Чорнобиль (зона відчуження) декадні концентрації цезію-137 знаходилися у діапазоні 0,2×10–5–0,5×10–5 Бк/м3, в середньому 0,33×10–5 Бк/м3.

Об’ємна активність космогенного берилію-7 в повітряних аерозолях коливалась в межах 74×10–5–453×10–5 Бк/м3.

 Перевищень допустимих (за НРБУ-97) концентрацій радіонуклідів у атмосферному повітрі протягом листопада 2019 року на території України не зареєстровано.

РАДІОАКТИВНЕ ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНИХ ВИПАДАНЬ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ У ЛИСТОПАДІ 2019 РОКУ.

Сумарна бета-активність атмосферних випадань на території України складала в середньому у листопаді, як і у попередньому місяці, 1,6 Бк/м2 за добу. Середньомісячні значення щільності бета-активних випадань на пунктах спостережень радіометричної мережі знаходились в межах 1,3–1,8 Бк/м2 за добу, найбільшій вміст бета-випромінюючих радіонуклідів у випаданнях (3,3 Бк/м2 за добу) спостерігався  у  пробі, відібраній  15-16 листопада на пункті контролю Новоград-Волинський (Житомирська область).

Вміст цезію-137 у атмосферних випаданнях на більшості пунктів контролю знаходився в межах 0,1-0,6 Бк/м2 за місяць, в середньому 0,25 Бк/м2 за місяць, що відповідає показникам попереднього місяця. На пунктах контролю зони гарантованого добровільного відселення щільність випадань цезію-137 не перевищувала 0,7 Бк/м2 за місяць на М Коростень та 0,6 Бк/м2 за місяць на М Овруч. На пункті контролю, розташованому у зоні відчуження (М Чорнобиль) вміст цезію-137 у випаданнях у листопаді також не перевищував 0,6 Бк/м2 за місяць.

Щільність випадань космогенного берилію-7 на території України коливалась в межах 35-257 Бк/м2 за місяць.

РАДІОАКТИВНЕ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД УКРАЇНИ У ЖОВТНІ 2019 РОКУ

Жовтень в Україні видався теплим та з дефіцитом опадів на території більшості річкових басейнів. Середня місячна температура повітря перевищила кліматичну норму на 2,0-4,0°С. У басейні Дніпра до Києва основна кількість опадів випала у першій декаді місяця. Окремо по водозборах основних річок за жовтень випало: Верхній Дніпро – 38 мм (73% норми), Сож – 30 мм (54% норми), Прип’ять – 23 мм (55% норми), Десна – 24 мм (63% норми), Сейм – 35 мм (95% норми).

На річках країни утримувався режим низької осінньої межені з незначними коливаннями рівнів води. Дощі у третій декаді вересня та першій декаді жовтня зумовили на ріках, що визначають приплив до Київського та Канівського водосховищ, незначне збільшення водності. Приплив води за жовтень до Київського водосховища збільшився на 26%, до Канівського – на 36%.

На річках Київської області протягом першої декади жовтня відмічалося покращення гідрологічної ситуації, проте надалі рівні води пішли на спад. Середньомісячна водність річок була значно нижчою за норму – 35-58%. На р. Рось (гідропост Корсунь-Шевченківський) утримувалося маловоддя з витратою води 16% місячної норми.

Вміст радіонуклідів у воді Верхнього Дніпра в районі с. Неданчичі у жовтні порівняно з вереснем істотно не змінився і становив: 90Sr – 5,8 Бк/м3, 137Cs – 1,2 Бк/м3 у розчині та 1,7 Бк/м3 у зависі.

Приплив води до Київського водосховища у жовтні в середньому дорівнював 361 м3/с (58% норми). Концентрація радіонуклідів у воді водосховища в районі м. Вишгорода порівняно з попереднім місяцем зменшилася на 20-35% і становила: 90Sr – 32,3 Бк/м3; 137Cs – 9,9 Бк/м3 у розчині та не перевищувала 0,6 Бк/м3 у зависі.

У воді Десни в районі м. Чернігова вміст радіонуклідів у жовтні порівняно з вереснем зменшився на 15-30% і становив: 90Sr – 4,3 Бк/м3; 137Cs – 0,8 Бк/м3 у розчині та не перевищував 0,3 Бк/м3 у зависі.

Бічний приплив води до Канівського водосховища (в основному за рахунок Десни) в середньому за жовтень дорівнював 90 м3/с (49% норми). Вміст 90Sr у верхній частині водосховища (м. Київ, Гідропарк) порівняно з попереднім місяцем збільшився на 15% і становив 24,9 Бк/м3, вміст 137Cs – зменшився на 30% і складав 9,1 Бк/м3 у розчині та 2,7 Бк/м3 у зависі. У нижній частині водосховища (м. Канів) концентрація 90Sr зменшилася на 35% і становила 12,8 Бк/м3, концентрація 137Cs – істотно не змінилася і дорівнювала 3,5 Бк/м3 у розчині та 2,6 Бк/м3 у зависі.

У басейнах приток Середнього Дніпра у першій декаді жовтня випала значна кількість дощів (1,2-6,0 декадних норми), а в другій–третій декадах місяця утримувалася повністю бездощова погода. На річках відмічалося незначне збільшення водності. По бічному припливу води до Кременчуцького водосховища спостерігалося маловоддя. Об’єми бічного припливу води до водосховищ Середнього Дніпра за місяць дорівнювали (у млн. м3 та відсотках норми): до Кременчуцького 20,0 (17), Кам’янського 62,0 (53), Дніпровського 12,7 (51). Вміст 90Sr у воді Каховського водосховища в районі м. Нова Каховка порівняно з попереднім місяцем зменшився на 35% і становив 14,6 Бк/м3; вміст 137Cs – збільшився на 80% і становив 0,7 Бк/м3 у розчині та не перевищував 0,2 Бк/м3 у зависі.

У басейні Південного Бугу жовтень був теплим та з дефіцитом опадів. Добові коливання рівнів води на річках становили 2-23 см, на зарегульованих ділянках Південного Бугу та Синюхи – до 69 см. Водність Південного Бугу склала 27-51%, його приток – 37-84% місячної норми. Середня місячна витрата води р. Південний Буг у створі гідропоста Олександрівка дорівнювала 22,0 м3/с (29% норми). Вміст радіонуклідів у воді річки в районі м. Миколаєва порівняно з вереснем істотно не змінився і становив: 90Sr – 5,5 Бк/м3; 137Cs – 2,1 Бк/м3 у розчині та не перевищував 0,7 Бк/м3 у зависі.

На українській ділянці Дунаю впродовж жовтня зберігалася низька осіння межень із незначним підвищенням рівнів води в третій декаді місяця. Середня за місяць витрата води р. Дунай у створі м. Ізмаїл дорівнювала 1450 м3/с (53% норми). Вміст 90Sr у дунайській воді в районі м. Ізмаїл порівняно з попереднім місяцем не змінився і становив 10,5 Бк/м3; вміст 137Cs – зменшився у 2 рази і не перевищував 0,3 Бк/м3 у розчині та 0,3 Бк/м3 у зависі.

Загалом у жовтні вміст радіонуклідів у контрольованих водних об’єктах України був значно нижчим за допустимі концентрації, встановлені НPБУ-97.


РАДІАЦІЙНИЙ СТАН В РАЙОНАХ РОЗТАШУВАННЯ АЕС

Радіаційний стан у районах розташування атомних електростанцій у листопаді 2019 року був стабільним. Потужність експозиційної дози гамма-випромінення на пунктах спостереження, розташованих в зонах впливу АЕС, знаходилась в межах:
Запорізька АЕС 8-19 мкР/год,
Южно-Українська АЕС 9-17 мкР/год,
Рівненська АЕС 8-18 мкР/год,
Хмельницька АЕС 8-17 мкР/год
Чорнобильська АЕС 8-21 мкР/год.

CGO News
02.01.2020  Кліматологи Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського підвели погодні підсумки найтеплішого року
За даними спостережень метеостанції обсерваторії середньорічна температура минулого року у Києві під
02.01.2020  Цьогорічний грудень виявився у столиці найтеплішим у XXI столітті і увійде до літопису погоди з максимальною темпе
За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського
28.12.2019  Цей рік увійде в історію України як найтепліший за весь період спостережень
До закінчення 2019 року залишилося ще кілька днів, але завдячуючи даним, що опрацьовує Центральна ге
26.12.2019  Дві ночі поспіль у Києві спостерігаються найтепліші ночі за 139 років спостережень
Про найтеплішу ніч 24 грудня вже проінформували слухачів Українського радіо. За даними спостережень
24.12.2019  Щотижнева інформація про забруднення атмосферного повітря у м. Києві
 За даними стаціонарних постів спостережень Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Сваш IP 35.172.195.82
Україна, 03028, м. Київ-28, проспект Науки, 39, корпус 2
тел/факс: (044)525-94-58, (044)525-69-69. E-mail: aupcgo@meteo.gov.ua
© Використання матеріалів сайту дозволяється тільки з дозволу керівництва обсерваторії