CENTRAL GEOPHYSICAL OBSERVATORY named after Boris Sreznevsky 16 Лютого 2019 Субота
  main   |   news   |   contacts   |   guestbook   |   files   |   documents   |   audio recordings   |   weather passport   |  
за місяць
28444 переглядів
531 відвідувачів
932 сессійПро стан забруднення навколишнього природного середовища у  м. Києві  і  Київській області   у  грудні 2018 року за даними спостережень ЦГО ім. Бориса Срезневського

АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ.

Центральною геофізичною обсерваторією імені Бориса Срезневського проводились спостереження за  забрудненням  атмосферного повітря  на 16 постах міста Києва  (на двох з них спостереження проводились не в повному обсязі через відключення від електромережі).

Місто Київ.

Для визначення забрудненості повітря у місті Києві за місяць було відібрано і проаналізовано 6307 проб. Визначалось 20 забруднювальних домішок, з них основні – завислі речовини, діоксид сірки, оксид вуглецю, діоксид азоту та оксид азоту. З специфічних домішок визначались сірководень, фенол, фтористий водень, хлористий водень, аміак, формальдегід,  8 важких металів (кадмій, залізо, манган, мідь, нікель, свинець, хром, цинк) та ін. Їх склад визначався в залежності від викидів шкідливих речовин в атмосферу від підприємств, які розташовані в зоні поста спостережень.

Оцінка стану забруднення атмосферного повітря проводилась шляхом порівняння з відповідними гранично допустимими концентраціями (ГДК) речовин у повітрі населених міст. ГДК розподіляються на середньодобові (ГДКс.д.), і з ними порівнюються середні концентрації, та максимально разові (ГДКм.р.), з ними порівнюються разові максимальні концентрації шкідливих речовин.

За індексом забруднення атмосферного повітря (ІЗА) рівень забруднення у грудні  загалом  по місту  характеризувався, як  високий. По території міста рівень забруднення відрізнявся: на двох постах він характеризувався, як низький, на одному – як підвищений, на одинадцяти – як високий.  На двох постах ІЗА не розраховувався тому, що на них визначалась лише одна домішка (див. рис.).

Загалом по місту у грудні відмічались підвищені середньомісячні концентрації чотирьох забруднювальних речовин (другого та третього класу небезпеки): діоксиду азоту – на рівні 2,5 ГДКс.д., формальдегіду – 2,3 ГДКс.д., діоксиду сірки – 1,2 ГДКс.д., оксиду азоту – 1,0 ГДКс.д.  

Вміст діоксиду азоту за середньомісячними концентраціями перевищував рівень ГДКс.д. на всіх постах, крім ПСЗ № 5 (пр. Науки). Найбільші з них відмічені: на вулиці Скляренка – 3,5 ГДКс.д., на площах Бессарабській, Перемоги і вулиці Попудренка – 3,3 ГДКс.д., на проспекті Перемоги і вулиці Каунаській – 3,0 ГДКс.д. На інших постах середній вміст діоксиду азоту був у межах 2,0-2,8 ГДКс.д., на проспекті Науки – 0,3 ГДКс.д. Максимальний вміст цієї домішки на рівні 1,2-1,3 ГДКм.р. зафіксовано на проспекті та площі Перемоги, вулицях Попудренка і Каунаській. Ще на восьми постах максимальний вміст діоксиду азоту досягав 1,0 - 1,1 ГДКм.р. Найбільша кількість випадків  перевищення  ГДКм.р. з діоксиду азоту спостерігалась на вулицях Попудренка і Скляренка – 20% і 16% відповідно; загалом по місту вона становила 4,4% (в минулому місяці – 3,1%).

Вміст  діоксиду сірки на постах і загалом по місту у грудні, як і в минулому місяці,  був на рівні 1,0-1,5 ГДКс.д., за винятком району проспекту Науки, де середньомісячна концентрації становила 0,4 ГДКс.д. Найбільші середньомісячні концентрації діоксиду сірки зафіксовані на Бессарабській та Деміївській площах – 1,5 ГДКс.д., на проспектах Перемоги і Оболонському – 1,4 ГДКс.д.  Максимальні концентрації на постах міста становили 0,1-0,2 ГДКм.р.

Середньомісячні концентрації завислих речовин на Бессарабській площі становили 1,3 ГДКс.д., на проспекті Перемоги – 1,0 ГДКс.д., на інших постах були на рівні 0,7-0,9 ГДКс.д.  Максимальний  вміст  завислих  речовин  на  постах  був  у  межах  0,2-0,4 ГДКм.р.

З оксиду вуглецю найбільші середньомісячні концентрації були зафіксовані в районах проспекту Перемоги, Бессарабської та Деміївської площ – 0,7-0,9 ГДКс.д. На інших постах середньомісячні концентрації були у межах <0,1-0,6 ГДКс.д. Максимальні концентрації оксиду вуглецю на рівні 1,4 ГДКм.р. зафіксовано на вулицях Межигірській та Попудренка, 1,2 ГДКм.р. – на площі Перемоги, 1,0 ГДКм.р. – на Бессарабській площі та проспекті Перемоги. На інших постах максимальні концентрації були у межах – 0,2-0,8 ГДКм.р.

Середньомісячні  концентрації формальдегіду майже на всіх 13-ти постах, де проводились спостереження, перевищували рівень ГДКс.д. у 1,7-2,7 раза. Найбільший вміст формальдегіду на рівні 2,7 ГДКс.д. було зафіксовано на Бессарабській та Деміївській площах, проспекті Перемоги, вулиці Скляренка. В районі проспекту Науки вміст формальдегіду був найнижчим і досягав 0,7 ГДКс.д.  Максимальні концентрації цієї домішки були у межах 0,2-0,4 ГДКм.р.

Середньомісячний вміст оксиду азоту у грудні становив 1,0 ГДКс.д., максимальний – 0,3 ГДКм.р. Оксид азоту визначався тільки на Деміївській площі – в районі інтенсивного руху автотранспорту.

Середньомісячні та максимальні концентрації фенолу, фтористого водню, хлористого водню, сірководню та аміаку не перевищували рівнів відповідних санітарно гігієнічних норм.

За інтегральним показником – ІЗА найбільш забрудненим у грудні був район Бессарабської площі, де рівень забруднення повітря характеризувався як високий (див. рис.). Високим рівнем забруднення повітря характеризувались також проспект Перемоги, вулиця Семена Скляренка, площі Деміївська та Перемоги, вулиці Каунаська та Попудренка, Оболонський проспект, вулиці Академіка Стражеска, Олександра Довженка (поблизу метро Шулявка) та бульвар Лесі Українки.

В районі Гідропарку фіксувався підвищений рівень забруднення повітря. Низьким забрудненням повітря характеризувались вулиця Інженера Бородіна (район ДВРЗ) та проспект Науки (поряд з метеомайданчиком обсерваторії).

Порівняно з листопадом цього року рівень забруднення повітря в Києві дещо підвищився за рахунок невеликого зростання вмісту формальдегіду.

У порівнянні з груднем 2017 р. загальний рівень забруднення атмосферного повітря також підвищився. Зафіксовано значне зростання вмісту діоксиду сірки (майже втричі), деяке підвищення вмісту формальдегіду; водночас вміст діоксиду азоту та оксиду азоту дещо знизився.

Для визначення забрудненості повітря у місті Києві за місяць було відібрано і проаналізовано 6734 проби. Визначалась 20 забруднювальних домішок. Основні – завислі речовини, діоксид сірки, оксид вуглецю і діоксид азоту. З специфічних домішок визначались сірководень, фенол, фтористий водень, хлористий водень, аміак, формальдегід,  8 важких металів та ін. Їх склад визначався в залежності від викидів шкідливих речовин в атмосферу від підприємств, які розташовані в зоні поста спостережень.

Оцінка стану забруднення атмосферного повітря проводилась шляхом порівняння з відповідними гранично допустимими концентраціями (ГДК) речовин у повітрі населених міст. ГДК розподіляються на середньодобові (ГДКс.д.), і з ними порівнюються середні концентрації, та максимально разові (ГДКм.р.), з ними порівнюються разові максимальні концентрації шкідливих речовин.

За індексом забруднення атмосферного повітря (ІЗА) загальний рівень забруднення у серпні загалом по місту характеризувався, як дуже високий. По території міста рівень забруднення відрізнявся: на трьох постах він характеризувався, як дуже високий, на дев’яти – як високий, на одному – як підвищений,  на одному посту – як низький. На двох постах ІЗА не розраховувався тому, що визначалась лише одна домішка.

Цьогорічний серпень у Києві виявився найсухішим за 125 років спостережень за опадами у столиці. За даними метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії, яка розташована на проспекті Науки, опадів випало лише 3 мм, що склало 4% кліматичної норми. Середньомісячна температура серпня у Києві склала +22,6°С, що перевищило кліматичну норму аж на 4,0°С. Загалом увесь серпень був спекотним за температурним режимом. Температура першої і другої декад перевищили кліматич­ну норму на 3,9°С та 3,5°С відповідно; третя декада була вищою за кліматичну норму аж на 4,5°С.

З початку серпня 2015 р. у Києві спостерігались метеорологічні умови, що сприяли накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря.

Українським гідрометцентром на період з 8 по 14 серпня було надано два штормових попередження про високий рівень забруднення атмосферного повітря в Києві, зумовлений антициклональною погодою, спекою, наявністю приземних інверсій, відсутністю опадів та слабким приземним вітром. У цей період на постах Києва були зафіксовані найбільші концентрації забруднювальних речовин в атмосфері.

Зокрема, протягом 7-15 серпня, на всіх постах міста, за винятком ПСЗ № 5 (пр.Науки) та ПСЗ №15 (Гідропарк) середньодобові концентрації діоксиду азоту та формальдегіду досягали 4,8-5,6 ГДКс.д., а в районах Бессарабської та Московської площ – до 6,7 ГДКс.д.  Після  незначного  зниження  вмісту  цих домішок  у  другій  половині  місяця,  починаючи  з 28 по 31 серпня знову відмічалось зростання середньодобових концентрацій діоксиду азоту до 5,0-5,7 ГДКс.д., формальдегіду – до 4,4-5,6 ГДКс.д. на 12-ти ПСЗ. Вміст інших домішок у повітрі міста був відносно стабільним протягом усього серпня: найвищі середньодобові концентрації діоксиду сірки не перевищували середньодобові ГДК, оксиду азоту та завислих речовин – на деяких постах досягали 1,2-1,8 ГДКс.д.

У серпні загалом по місту середньомісячна концентрація діоксиду азоту досягала 4,3 ГДКс.д., формальдегіду – 4,0 ГДКс.д., оксиду азоту – 1,8 ГДКс.д., фтористого водню – 1,2 ГДКс.д. 

Вміст діоксиду азоту за середньомісячними та максимальними концентраціями перевищував рівень ГДКс.д. майже на всіх постах. Найбільші середньомісячні концентра­ції відмічені на Бессарабській площі – 5,0 ГДКс.д., вулицях Олександра Довженка, Каунаській, Семена Скляренка, Московській площі, проспектах Перемоги та Оболонському – 4,8 ГДКс.д. На інших постах середній вміст діоксиду азоту був на рівні 3,3-4,5 ГДКс.д., на проспекті Науки – 1,8 ГДКс.д. Максимальний вміст цієї домішки на Московській площі становив 2,0 ГДКм.р., на Бессарабській площі – 1,8 ГДКм.р., на Оболонському проспекті – 1,7 ГДКм.р., на інших постах – був на рівні 1,2-1,6 ГДКм.р., на ПСЗ № 5 – 0,7 ГДКм.р. Всього у серпні було зафіксовано 354 випадки перевищення ГДКм.р., що становило 35,3% від загальної кількості спостережень по місту (в минулому місяці – 20,8%). Найбільша кількість перевищень зафіксована в районі Московської площі та проспекту Перемоги – 47%, на вулиці Скляренка, Оболонському проспекті,  Бессарабській  площі –  42-43,5%.

Середньомісячні концентрації завислих речовин перевищували рівень ГДКс.д. на Бессарабській площі та проспекті Перемоги в 1,3 раза; на інших постах були на рівні 0,7-0,8 ГДКс.д. Максимальний вміст завислих речовин на постах був у межах 0,2-0,4 ГДКм.р.

Вміст діоксиду сірки за середніми та максимальними концентраціями на постах і загалом по місту не перевищував рівнів відповідних санітарно-гігієнічних нормативів.

Середньомісячні концентрації оксиду вуглецю досягали: в районі Бессарабської площі 1,2 ГДКс.д., на інших постах були у межах 0,1-0,9 ГДКс.д. Максимальні концентрації оксиду вуглецю становили: на вулиці Скляренка – 1,8 ГДКм.р., на перетині вулиці Академіка Стражеска та бульвару Лепсе – 1,6 ГДКм.р., на Бессарабській площі – 1,2 ГДКм.р., на Московській площі – 1,0 ГДКм.р.; на інших постах були у межах 0,2-0,8 ГДКм.р. На ПСЗ № 1 та ПСЗ № 7 кількість випадків перевищення ГДКм.р. з оксиду вуглецю становила 4%, на ПСЗ № 21 – 2,2%, загалом по місту – 0,6%.

Вміст формальдегіду в повітрі міста у серпні значно підвищився і на всіх 13-ти постах, де проводились спостереження, середньомісячні концентрації перевищували рівень ГДКс.д. у 1,7 – 4,7 раза. Високі середньомісячні концентрації формальдегіду були зафіксовані на Бессарабській площі – 4,7 ГДКс.д., Московській площі, проспектах Перемоги і Оболонському, вулицях Стражеска і Скляренка – 4,3 ГДКс.д. В районі Гідропарку середньомісячна концентрація формальдегіду досягала 2,3 ГДКс.д., на проспекті Науки – 1,7 ГДКс.д.  Максимальні концентрації цієї домішки були у межах 0,3-0,8 ГДКм.р.

Середньомісячна концентрація оксиду азоту у серпні становила 1,8 ГДКс.д., максимальна – 0,6 ГДКм.р. Оксид азоту визначався тільки на ПСЗ №20 (Московська площа) –  в районі інтенсивного руху автотранспорту.

За інтегральним показником – ІЗА найбільш забрудненими у серпні були райони Бессарабської площі, Московської площі та проспекту Перемоги, де рівень забруднення повітря характеризувався як дуже високий. Райони вулиці Скляренка, Оболонського проспекту, площі Перемоги, вулиць Довжен­ка, Каунаська, Стражеска, бульвару Лесі Українки, вулиці Попудренка та Гідропарку характеризу­вались високим рівнем забруднення. В районі вулиці Сергія Лазо рівень забруднення повітря був підвищеним, на проспекті Науки (поряд з метеомайданчиком обсерваторії) – низьким (див. рис.).

Загальний рівень забруднення атмосферного повітря порівняно з попереднім місяцем та серпнем 2014 р. значно підвищився – з «високого» до «дуже високого рівня» (за ІЗА), що викликано було погодними умовами серпня – високою температурою повітря, приземними інверсіями, відсутністю опадів та слабким приземним вітром. Зафіксовано зростання середньомісячних концентрацій діоксиду азоту, формальдегіду, фтористого водню, а порівняно з минулим роком – ще й фенолу.

 

Київська область.

Спостереження за станом забруднення атмосферного повітря проводились на двох постах міста Біла Церква та на одному посту в містах Бровари, Обухів, Українка. В атмосфері визначався вміст чотирьох основних домішок – завислих речовин, діоксиду сірки, оксиду вуглецю, діоксиду азоту та специфічних – 8-ми важких металів.

У грудні 2018 р. було проаналізовано 600 проб повітря, відібраних у місті Біла Церква, 300 проб – у місті Бровари, по 156 проб – у містах Обухів та Українка.

Загальний рівень забруднення повітря в усіх містах оцінювався, як низький. У повітрі міст Київської області середньомісячні концентрації завислих речовин та оксиду вуглецю у грудні не перевищували відповідні ГДКс.д.

Середньомісячний вміст діоксиду сірки у грудні 2018 року в Обухові досягав 1,1 ГДКс.д., в Українці – 1,0 ГДКс.д., у Броварах та Білій Церкві – не досягав рівня ГДКс.д.

Підвищений рівень забруднення спостерігався як завжди, з діоксиду азоту, середньомісячні концентрації якого у Білій Церкві був на рівні 2,0 ГДКс.д., в Українці і Обухові – 1,8 ГДКс.д., у Броварах – 1,5 ГДКс.д.

У порівнянні з груднем минулого року підвищення вмісту діоксиду сірки спостерігалось у Білій Церкві, Обухові та Українці, діоксиду азоту – в Обухові, оксиду вуглецю – у Білій Церкві. Зниження вмісту оксиду вуглецю зафіксовано в Обухові та Українці, діоксиду азоту – у Броварах і Українці, завислих речовин – в Обухові.


ПОВЕРХНЕВІ ВОДИ.

Спостереження за станом забруднення води р. Дніпро (Канівське водосховище) в районі Києва проводились у грудні  в 3-х створах – 1,5 км вище міста, в межах міста та 6 км нижче міста, на  5-ти вертикалях.

Якість води у Дніпрі визначалась за гідрохімічними  показниками.

У грудні було відібрано 5 проб, в яких визначалось до 40 хімічних речовин.

За даними спостережень кисневий режим річки був задовільний.

Води Дніпра були забруднені фенолами на рівні 1 - 2 ГДК,  сполуками хрому шестивалентного – 2 - 3 ГДК,  цинку – 3 - 8 ГДК, мангану – 3 - 14 ГДК, міді – 3 - 15 ГДК. Вміст заліза загального був на рівні ГДК.

Концентрації сполук амонійного, азоту нітритного, синтетичних поверхнево-активних речовин (СПАР) не перевищували нормативи рибогосподарського призначення.

У порівнянні з груднем 2017 р. у воді р. Дніпро в районі Києва дещо збільшився вміст сполук міді та мангану; поряд з цим зменшились концентрації азоту амонійного, азоту нітритного, заліза загального та хрому шестивалентного.

CGO news
01.02.2019  Погодні підсумки типового зимового січня у столиці
За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського
31.01.2019  З глибоким сумом та скорботою сповіщаємо про смерть Бенди Броніслави Федорівни
  З глибоким сумом та скорботою сповіщаємо про смерть   Бенди Броніслави Федорівни &
02.01.2019  Кліматологи Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського підвели погодні підсумки 2018 року у столиці
Середньорічна температура минулого року у Києві становила +9,5°С, що на 1,8°С перевищує клім
02.01.2019  Цьогорічний грудень у столиці, на відміну від попередніх, виявився типово зимовим місяцем
За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського
03.12.2018  Кліматологи Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського підвели підсумки календарної осені у
Календарна осінь закінчилася, а метеорологічна зима завітала до столиці ще 13 листопада, коли середнваш IP 3.80.60.248
Україна, 03028, м. Київ-28, проспект Науки, 39, корпус 2
тел/факс: (044)525-94-58, (044)525-69-69. E-mail: aupcgo@meteo.gov.ua
© Використання матеріалів сайту дозволяється тільки з дозволу керівництва обсерваторії