ЦЕНТРАЛЬНА ГЕОФІЗИЧНА ОБСЕРВАТОРІЯ імені Бориса Срезневського 18 Червня 2018 Понеділк
  головна |  новини |  контакти |  гостьова книга |  файли |  документи |  аудіозаписи |  паспорт погоди | 
за місяць
18772 переглядів
290 відвідувачів
599 сессій 

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ЗАБРУДНЕННЯ ПРИЗЕМНОГО ШАРУ АТМОСФЕРИ РУТЕНІЄМ-106 

..ru-106.docx . . 69.9 КВ


РАДІАЦІЙНА СИТУАЦІЯ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

З 2016 року гідрометеорологічна служба України бере участь у роботі єдиної системи інформаційного обміну EURDEP (європейська радіологічна платформа обміну даними).

За посиланням https://remap.jrc.ec.europa.eu/GammaDoseRates.aspx можна отримати інформацію про рівні гамма-випромінення в режимі реального часу.


ПОГОДНІ УМОВИ ТА РАДІОАКТИВНЕ ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНИХ АЕРОЗОЛІВ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ У КВІТНІ 2018 РОКУ.

Квітень в Україні був одним з найпосушливих, а у більшості областей і найтеплішим  за весь період спостережень. Опадів випало в основному 20-77 % від норми, у більшості районів Чернігівської, Київської, Кіровоградської та південних областей 1-19 % від норми.

Середня місячна температура перевищувала норму на 3-6,8° (у східних та Сумській областях місцями на 1,2-2,5°).

Радіаційний стан приземного шару повітря у квітні визначався погодними умовами. Дощова погода на початку місяця обумовила утримання концентрації радіонуклідів як природного, так і техногенного походження на рівні попереднього місяця. Надалі, з встановленням антициклонального характеру погоди та підвищенням температури повітря, створились сприятливі умови для  розвитку дефляційних процесів та збільшення внаслідок цього об’ємної радіоактивності приземного шару повітря. Так, якщо у першій декаді квітня середня по країні сумарна бета-активність атмосферних аерозолів складала 11,8×10–5 Бк/м3, то у другій декаді вона збільшилась майже утричі і складала 34,6×10–5 Бк/м3, та утримувалась на цьому рівні до кінця місяця. Загалом сумарна бета-активність аерозолів знаходилась протягом місяця в межах 8,7×10–5–50,0×10–5 Бк/м3, в середньому по країні 24,4×10–5 Бк/м3 (у березні 10,6×10–5 Бк/м3). Концентрація техногенного цезію-137 на більшості пунктів контролю (за винятком зони відчуження) коливалась в межах 0,07×10–5–0,8×10–5 Бк/м3, в середньому 0,37×10–5 Бк/м3 (у березні 0,21×10–5 Бк/м3). На пункті контролю Чорнобиль (зона відчуження) вміст цезію-137 знаходився у діапазоні 0,5×10–5–4,8×10–5 Бк/м3, в середньому 2,8×10–5 Бк/м3 (у попередньому місяці 1,17×10–5  Бк/м3).

Об’ємна активність берилію-7 в повітряних аерозолях коливалась в межах
253×10–5–969×10–5 Бк/м3.

Перевищень допустимих (за НРБУ-97) концентрацій радіонуклідів у атмосферному повітрі протягом квітня 2018 року на території України не зареєстровано.

РАДІОАКТИВНЕ ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНИХ ВИПАДІВ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ У КВІТНІ 2018 РОКУ.

Аномально тепла та посушлива погода у квітні сприяла розвитку процесів дефляції та збільшенню інтенсивності радіоактивних випадів. Сумарна бета-активність атмосферних випадів на території України складала в середньому 1,7 Бк/м2 за добу (у попередньому місяці 1,6 Бк/м2 за добу). Діапазон середньомісячних значень щільності бета-активних випадів на пунктах мережі спостережень становив 1,4–2,8 Бк/м2 за добу, максимальний вміст бета-випромінювачів (39,2 Бк/м2) спостерігався у пробі, відібраній 28-29 квітня на ОГМС Баришівка (Київська область).

Вміст цезію-137 у випадах на більшості пунктів контролю знаходився в межах 0,2-1,4 Бк/м2 за місяць, в середньому 0,34 Бк/м2 за місяць (у березні 0,25 Бк/м2 за місяць). На пунктах контролю зони гарантованого добровільного відселення (Коростень, Овруч) щільність випадів цезію-137 не перевищувала 0,7 Бк/м2 за місяць. На пункті контролю, розташованому у зоні відчуження (М Чорнобиль) вміст цезію-137 у випадах у квітні складав 1,2 Бк/м2 за місяць.

Щільність випадів космогенного берилію-7 на території України коливалась в межах 19-89 Бк/м2 за місяць.

РАДІОАКТИВНЕ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД УКРАЇНИ У КВІТНІ 2018 РОКУ

У басейнах рівнинних річок випало в середньому 10-55% місячної норми опадів, лише в басейні Прип’яті у межах Волинської області та більшості річок басейнів Середнього Дніпра – 60-90% норми.

У квітні продовжувався розвиток весняного водопілля на річках басейну Прип’яті, річках, що визначають бічний приплив води до Київського водосховища; у перші дні квітня розпочалося водопілля на річках басейну Верхнього Дніпра та Десни.

14 квітня сформувався максимум водопілля на пригирловій ділянці Прип’яті (зона ЧАЕС) з витратою води у створі берегової насосної станції 1350 м3 (84% норми). Початок водопілля у басейнах Верхнього Дніпра і Десни був активним, проте сніготанення у цих басейнах відбувалося практично без опадів, що зумовило зменшення інтенсивності зростання водності річок і утримання рівнів води протягом 3-9 діб на максимальних та близьких до них відмітках цьогорічного водопілля. До кінця квітня пройшли піки водопілля на річках Сож, Верхньому Дніпрі вище гідропоста Неданчичі, Десні вище Макошиного та Сеймі (за межами країни).

Протягом квітня на річках правобережжя Київської області спостерігався спад весняного водопілля, що завершилося у другій декаді місяця (у строки близькі до середніх багаторічних). На річках Уж, Тетерів та Ірша 10 квітня пройшли піки другої хвилі водопілля. Максимальні витрати цієї хвилі на річках, що формують бічний приплив до Київського водосховища (Уж, Тетерів), дорівнювали 175 м3/с (63% норми) і 132 м3/с відповідно. Середня місячна водність річок за квітень становила: Ужа, Тетерева 102% норми, Росі 56% норми. На річках лівобережжя області у період 2-6 квітня відмічалося проходження максимуму весняного водопілля висотою 0,85-1,56 м, без виходу води на заплаву.

Вміст радіонуклідів у воді Верхнього Дніпра в районі с. Неданчичі у квітні порівняно з березнем збільшився на 20-35% і становив: 90Sr – 7,3 Бк/м3, 137Cs – 1,1 Бк/м3 у розчині та 1,7 Бк/м3 у зависі.

Приплив води до Київського водосховища за квітень збільшувався від 2260 м3/с (1 квітня) до 2960 м3/с (27-30 квітня). У середньому за місяць він дорівнював 2750 м3/с (99% норми). Концентрація 90Sr у воді водосховища в районі м. Вишгорода порівняно з попереднім місяцем підвищилася на 15% і становила 39,4 Бк/м3; концентрація 137Cs – збільшилася у 2,5 рази і дорівнювала 6,7 Бк/м3 у розчині та 2,0 Бк/м3 у зависі.

У воді Десни в районі м. Чернігова вміст 90Sr у квітні порівняно з березнем підвищився на 25% і становив 5,8 Бк/м3; вміст 137Cs збільшився у 2 рази і не перевищував 1,0 Бк/м3 у розчині та 0,6 Бк/м3 у зависі.

Бічний приплив води до Канівського водосховища (в основному за рахунок Десни) в середньому за квітень дорівнював 566 м3/с (49% норми). Вміст 90Sr у верхній частині водосховища (м. Київ, Гідропарк) порівняно з попереднім місяцем істотно не змінився і становив 26,2 Бк/м3, вміст 137Cs – збільшився у 2,4 рази і складав 3,5 Бк/м3 у розчині та 2,1 Бк/м3 у зависі. У нижній частині водосховища (м. Канів) концентрація 90Sr була близькою до показників березня і становила 17,0 Бк/м3, концентрація 137Cs збільшилася на 25% і дорівнювала 5,2 Бк/м3 у розчині та 0,7 Бк/м3 у зависі.

На притоках Середнього Дніпра з 1 квітня внаслідок потепління відбувався інтенсивний розвиток весняного водопілля. Максимуми водопілля на р. Самара пройшли 6 квітня (максимальна витрата води 32% норми), на річках Сула, Псел, Ворскла і Оріль – 15-23 квітня (максимальні витрати води 76-293% норми). Об’єми бічного припливу води до водосховищ Середнього Дніпра за квітень становили (у млн. м3 та відсотках норми): до Кременчуцького 450 (60), Кам’янського 1220 (142), Дніпровського 250 (90). Вміст радіонуклідів у воді Каховського водосховища в районі м. Нова Каховка у квітні порівняно з попереднім місяцем істотно не змінився і дорівнював: 90Sr – 20,2 Бк/м3, 137Cs – 0,3 Бк/м3 у зависі та не перевищував 0,4 Бк/м3 у розчині.

На річках басейну Південного Бугу протягом квітня продовжувався поступовий спад рівнів води весняного водопілля з добовою інтенсивністю 2-27 см, на зарегульованих ділянках рівні води коливались у межах 10-99 см за добу. У першій декаді місяця на окремих ділянках приток Південного Бугу вода знаходилася на заплавах. Середня місячна водність р. Південний Буг у квітні становила 27-60% норми, на притоках – 24-82% норми. Середня місячна витрата води р. Південний Буг у створі гідропоста Олександрівка дорівнювала 79 м3/с (60% норми). Вміст 90Sr у воді річки в районі м. Миколаєва порівняно з березнем підвищився на 15% і становив 6,7 Бк/м3; вміст 137Cs не перевищував 0,8 Бк/м3 у розчині та 0,5 Бк/м3 у зависі.

На українській ділянці Дунаю 1 квітня пройшли максимуми весняного водопілля висотою 1,6-2,5 м (ділянка Рені-Ізмаїл), 0,5-1,1 м (ділянка Кілія-Вилкове). При формуванні максимальних рівнів водопілля рівень води у створі гідропоста Вилкове з 23 березня до 20 квітня перевищував небезпечну відмітку, при якій затоплюється незаселена територія міста, а 1 квітня внаслідок вітрового нагону рівень води досягав відмітки СГЯ (затоплення значної частини території міста Вилкове). Максимальні рівні цьогорічного водопілля були вищими за середні багаторічні на 0,6-1,2 м.

Середньомісячна водність у квітні порівняно з березнем збільшилася на 31-34 %. Середня за місяць витрата води р. Дунай у створі м. Ізмаїл дорівнювала 6670 м3/с (127% норми). Вміст 90Sr у дунайській воді в районі м. Ізмаїл у квітні порівняно з березнем знизився на 15% і становив 8,5 Бк/м3; вміст 137Cs не перевищував 3,0 Бк/м3 у розчині та 2,0 Бк/м3 у зависі.

Загалом у квітні вміст радіонуклідів у контрольованих водних об’єктах України був значно нижчим за допустимі концентрації, встановлені НPБУ-97.


РАДІАЦІЙНИЙ СТАН В РАЙОНАХ РОЗТАШУВАННЯ АЕС

Радіаційний стан у районах розташування атомних електростанцій у квітні 2018 року був стабільним. Потужність експозиційної дози гамма-випромінення на пунктах спостереження, розташованих в зонах впливу АЕС, знаходилась в межах:
Запорізька АЕС 8-20 мкР/год,
Южно-Українська АЕС 8-17 мкР/год,
Рівненська АЕС 8-15 мкР/год,
Хмельницька АЕС 8-15 мкР/год
Чорнобильська АЕС 7-23 мкР/год.

новини ЦГО
06.06.2018  З приводу пожеж у зоні Чорнобильської АЕС
До уваги мешканців Києва! У зв'язку із численними зверненнями киян до ЦГО з приводу пожеж у зоні Чо
04.06.2018  Незважаючи на рекордно холодний березень, весна у столиці загалом виявилась суттєво теплішою за кліматичну норму
За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського
01.06.2018  Кліматологи Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського визначили, що травень у Києві розпочався
За даними спостережень метеостанції обсерваторії імені Бориса Срезневського середньомісячна температ
25.05.2018  Температура води у Дніпрі у столиці перевищила 20 градусів
За даними спостережень гідрологічної станції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезн
16.05.2018  Прес-реліз до дня Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського
Традиційно у третю п’ятницю травня Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневськоваш IP 23.20.236.61
Україна, 03028, м. Київ-28, проспект Науки, 39, корпус 2
тел/факс: (044)525-94-58, (044)525-69-69. E-mail: aupcgo@meteo.gov.ua
© Використання матеріалів сайту дозволяється тільки з дозволу керівництва обсерваторії