ЦЕНТРАЛЬНА ГЕОФІЗИЧНА ОБСЕРВАТОРІЯ імені Бориса Срезневського 28 Січня 2020 Вівторок
  головна |  новини |  контакти |  файли |  документи |  аудіозаписи |  паспорт погоди | 
за місяць
38705 переглядів
1150 відвідувачів
1326 сессійновини

16.05.2018    Прес-реліз до дня Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського

Традиційно у третю п’ятницю травня Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського (ЦГО ім. Бориса Срезневського) відзначає День обсерваторії.

Нині  ми відзначаємо  45-річчя  з дня створення  відділів  спостережень за станом  хімічного забруднення (ВСХЗ) та інформації про стан забруднення природного середовища  (ВІЗ).

Без цих відділів  неможливо  уявити  діяльність  з моніторингу  довкілля  в системі національної гідрометслужби України.

Система моніторингу хімічного забруднення довкілля гідрометслужби сьогодні складається з 32 лабораторій  і налічує близько 340 осіб, або майже10 % від загальної чисельності працівників гідрометеорологічних  організацій України.

Ці фахівці ведуть спостереження за забрудненням атмосфери в 39 найбільш забруднених містах України на 129 стаціонарних постах,  204  пунктах гідрохімічного і 88 пунктах гідробіологічного контролю поверхневих вод, 56 станціях української акваторії Чорного та Азовського морів. Проби ґрунтів на визначення забруднення пестицидами відбираються систематично на землях 27 адміністративних районів, а токсикантами промислового походження  відбираються епізодично в більшості областей України.

На сьогодні базова мережа спостережень гідрометеорологічної служби є найпотужнішою серед інших міністерств і відомств України:  Держводагенство, МОЗ, Мінприроди  та інших, спостереження якими, як правило, проводяться епізодично, або  на обмеженій території.

Загалом на пунктах спостережень Гідромету за рік отримуються  результати близько 600 тисяч визначень вмісту більш ніж ста інгредієнтів, які характеризують стан довкілля  України, 20 % від цієї кількості складають проби, проаналізовані в лабораторіях відділу, тобто кожна п’ята  проба в системі гідрометслужби України аналізується в ЦГО ім. Бориса Срезневського.

Становим хребтом цієї системи є відділ спостережень за станом хімічного забруднення природного середовища.

Відділ виник не на пустому місці, його корені сягають далекого 1958 року, в якому було  створено у складі Київської гідрометеорологічної обсерваторії лабораторію хімії поверхневих вод.

Імпульсом до розширення робіт по вивченню забруднення повітря стала організація в 1965 році в м. Києві перших стаціонарних постів спостережень, кількість яких до 1972 року зросла до 5 одиниць.

Наказом Управління по гідрометеорології і контролю природного середовища  Української РСР №48 від 17 квітня 1973 року передбачалося розширення мережі стаціонарних контрольно-замірних постів за рівнем забруднення атмосферного повітря, ґрунту і водних об'єктів (рік, озер, водосховищ, морів), організацію нових гідрохімічних лабораторій і збільшення обсягу робіт на існуючій мережі лабораторій, забезпечення зацікавлених організацій і установ систематичною й екстреною інформацією про різкі зміни рівнів забруднення повітря, ґрунту і водних об’єктів, а також створення з 1 травня 1973 року в складі Київської гідрометеорологічної обсерваторії відділу спостережень і контролю за забрудненням зовнішнього середовища. Цьому відділу підпорядковувались лабораторія спостережень і контролю за забрудненням повітря та радіометричного контролю і лабораторія спостережень та контролю за забрудненням поверхневих вод.

На цей відділ було покладено організаційно-технічне керівництво спостереженнями і контроль за забрудненням зовнішнього середовища на території УРСР.

Надалі відбулися деякі зміни в організаційній діяльності відділу. Наказом по Українському УГКС №37 від 11 лютого 1980 року відділ був реорганізований у “відділ інформації і методичного керівництва мережевими лабораторіями” із функціями керівництва відділами і лабораторіями УкрГМО і мережі, що займаються вивченням і контролем забруднення природного середовища.

У перший період своєї діяльності основну увагу відділ приділяв організації лабораторій і пунктів спостережень за забрудненням природного середовища і їхнього матеріально-технічного забезпечення.

За порівняно короткий проміжок часу, із 1973 по 1980 рік, кількість комплексних лабораторій та груп по контролю за забрудненням природного середовища збільшилося з 4 до 39.

Кількість лабораторій збільшувалась і у складі відділу. Так у 1974 році була організована гідробіологічна лабораторія, у 1976 році - лабораторія по вивченню забруднення ґрунту, яку з 1 квітня 1989 року була реорганізована в лабораторію спостережень за забрудненням ґрунтів і моніторингу важких металів.

У 1977 році (наказ № 200 від 4 жовтня) у складі відділу спостережень і контролю за забрудненням природного середовища була організована лабораторія фізико-хімічних методів аналізу.

 Як було сказано раніше, в основу відділу були покладені роботи з гідрохімічних досліджень.

 

Лабораторія спостереження за забрудненням поверхневих вод.

 Комплексні спостереження за забрудненням поверхневих вод активізувалися після створення єдиної загальнодержавної системи спостережень та контролю поверхневих вод в 1973 р. (наказ ГУГМС № 20).

 Спочатку спостереження проводилися на 284 пунктах, визначалось близько 30 інгредієнтів. До 1985 р кількість пунктів залишилася на тому ж рівні, але кількість визначених речовин збільшилась у 2 рази.  Почалися спостереження за забрудненням поверхневих вод пестицидами, важкими металами, високотоксичними речовинами.

 Сьогодні лабораторія контролює 204 пункти. Вони розташовані на 105 річках, 9 водосховищах, 7 озерах, 1 каналі, 1 лимані. Перше скорочення пунктів спостереження було проведено після раціоналізації та оптимізації системи спостережень в 1985 році, яка дала можливість розширити перелік речовин, які визначаються, та розташувати пункти спостереження з урахуванням промислових та сільськогосподарських скидів. Друге скорочення сталося внаслідок військової агресії Російської Федерації на сході України та анексії Криму.

Лабораторія займається відбором та аналізом проб води на території 6 областей та проводить визначення вмісту важких металів у пробах поверхневих вод з більшої частини території України та вміст пестицидів з пунктів спостережень басейну р. Дніпро.

Крім того, лабораторія проводить методичне керівництво з гідрохімічного розділу робіт 11 лабораторіями мережі.

 

Лабораторія спостережень за забрудненням атмосферного повітря

На сьогоднішній день це комплексна лабораторія, яка займається відбором та аналізом проб атмосферного повітря, визначенням хімічного складу атмосферних опадів і снігового покриву, здійснює функції головної методичної організації в підрозділах гідрометслужби України по цих розділах роботи.

Перші пункти спостережень були організовані у місті Києві в 1965 році. До 1973 року в Києві було 5 постів.

В 1973 році спостереження проводились на 8 ПСЗ по 6 домішках.

В 1980 році спостереження проводились на 10 ПСЗ по 9 домішках, а з 1991 року і по сьогоднішній день рівень забруднення в місті Києві визначається на 16 стаціонарних постах, які розташовані в 8 адміністративних районах міста.

В залежності від місця розташування ПСЗ визначається від 7 до 10 забруднювальних шкідливих домішок. Всього в повітрі м. Києва визначаються 22 шкідливі домішки.

Крім того проводиться безлабораторний контроль в містах Київської області - Білій Церкві, Броварах, Обухові, Українці, а також в містах Житомирі та Чернігові, де є пости спостережень за забрудненням атмосферного повітря, але відсутні аналітичні лабораторії і проби передаються на аналіз до лабораторії в Київ.

Цінну інформацію про стан забруднення природного середовища дає вивчення хімічного складу атмосферних опадів та снігового покриву. Спостереження за хімічним складом опадів розпочалися в 1965 році на 13 станціях у різних фізико-географічних регіонах України.

В 1988 році мережа збільшилась більш ніж у 2 рази і сьогодні функціонують 36 станцій, які рівномірно розміщені на території України. В атмосферних опадах визначається вміст 11 інгредієнтів.

Додатково на метеостанціях визначається рН опадів (всього 40 станцій).

З 1980 року визначається за аналогічною програмою хімічний склад снігового покриву на 53 станціях.

На території України з 1985 року  і до цього часу діють 2 станції транскордонного контролю атмосферного повітря: Світязь (Волинська обл.) та Рава-Руська (Львівська обл.).

 

Гідробіологічна лабораторія 

Гідробіологічна лабораторія проводить систематичні спостереження (моніторинг) за станом забруднення водних об`єктів (гідробіологічні показники), визначення змін (динаміки) водних біоценозів під впливом антропогенного забруднення та отримання об`єктивних даних, накопичення яких необхідно для виявлення довгострокових змін у водних екосистемах.

У системі гідрометслужби гідробіологічні спостереження розпочалися з початку 1975 року, після організації у вересні 1974 року гідробіологічної лабораторії. За п’ять років ( з 1975 по 1979) було обстежено 13 водотоків і на 21 водному об’єкті проводились режимні гідробіологічні спостереження. В 1981 році гідробіологічні спостереження виконувалися на 26 річках, 3-х водосховищах.

Починаючи з 1986 року, гідрологічна та гідрохімічна мережа почала проводити відбір гідробіологічних проб. Це дозволило охопити режимними гідробіологічними спостереженнями всі великі річки України, водосховища дніпровського басейну і річки Приазов’я.

В пробах визначався фітопланктон, зоопланктон, перифітон, зообентос, вивчались кількісні та якісні зміни цих організмів в залежності від стану забрудненої води.

В умовах антропогенного забруднення поверхневих вод, особливо при скиданні промислових стічних вод, рівень інтоксикації може дійти до критичної і водойми, особливо ставки і озера, гинуть. Оцінка за гідробіологічними показниками включає аналіз якості вод за рослинним та тваринним населенням водойми з використанням організмів та їх сукупностей в якості природних індикаторів водного середовища. Гідробіонти навіть при самому поверхневому дослідженні здатні надати швидку та досить надійну інформацію про біологічну повноцінність поверхневих вод.

На теперішній час, гідробіологічні спостереження проводяться на 49 водних об’єктах в 88 пунктах.

 

Лабоpатоpія контролю забруднення ґрунтів і моніторингу важких металів

Пеpші спостеpеження за забpудненням гpунтів почали здійснюватись в 1976 pоці. Вже в тому році співpобітниками лабоpатоpії були відібpані пpоби гpунтів в 19 господаpствах Кагаpлицького pайону Київської області та 45 пpоб гpунтів в місті Києві. В цих пpобах був визначений вміст залишкових кількостей пестицидів - ДДТ, ДДЕ, альфа- та гамма-ГХЦГ, оpганічного вуглецю та важких металів (цинк, свинець, кобальт, нікель, мідь). В 1980 pоці лабоpатоpією була впpоваджена в pоботу методика визначення в гpунті поліхлоpпінена, який шиpоко застосовувався на той час у сільському господаpстві. З 1987 pоку лабоpатоpія почала визначати вміст геpбіцидів та феpментативну активність гpунтів, а з токсикантів пpомислового походження додатково визначали маpганець, кадмій, pтуть, фтоp та сіpку.

Сучасну назву лабоpатоpія одеpжала в 1989 pоці згідно наказу  Українського республіканського управління  з гідрометеорології № 78 від 3 квітня. Лабоpатоpія постійно pозшиpювала спектp інгpедієнтів, що визначались в пpобах. В 1990 pоці до списку додалось визначення нітpатів, а в 1991 pоці в лабоpатоpії була оpганізована гpупа з визначення важких металів у пробах аерозолів атмосферного повітря, які до  цього часу проводились у Пермі (Росія). Спочатку надходили проби лише з 20 міст України. Поступово збільшувалась кількість постів – в 1997 році надходили проби з 62 постів 42 міст України, а у 2005 році – з 78 постів 48 міст.

Кожного року лабораторія  обстежує ґрунти 20-25 населених пунктів на токсиканти промислового походження (з періодичністю 4-5 років) та землі 35 адміністративних районів на залишкові кількості пестицидів. Всього за роки функціонування лабораторії обстежено близько 100 населених пунктів України. З них Маріуполь Донецької області є опорним пунктом і обстежується з 1986 року щорічно.

Проведена велика робота по обстеженню ґрунтів міста Києва (з 1997 по 2003 рік відібрано близько 1500 проб). У 1999 році було детально обстежено територію міста Києва, для чого було  відібрано  і проаналізовано близько 400 проб, що дозволило побудувати “Набір карт забруднення ґрунтів промислових зон міста Києва токсичними металами” (атлас виготовлено еколого-медичним науково-виробничим підприємством “Екомедсервіс”).

 

Лабораторія фізико-хімічних методів аналізу

Організована відповідно до наказу по Українському УГКС N200вiд 14.10.77 р.

Лабораторія виконує наступні види робіт:

- визначення вмісту важких металів у пробах ґрунту, в аерозолях, у пробах води атомно-абсорбцiйним методом на спектрофотометрах  С-115М1 та С-115 ПРК,  виробництва Сумського заводу "SELMI".

- визначення вмісту легких металів у пробах води та у пробах опадів полум’яно-фотометричним методом на приладі ПФМ.

- визначення хлор-органiчних пестицидів у пробах ґрунту та води на газовому  хроматографі: ЛХМ-80. 

 

Відділ інформації про стан забруднення природного середовища

Відділ інформації про стан забруднення природного середовища (ВІЗ) як самостійний підрозділ, було виділено із відділу спостережень за станом забруднення природного середовища у серпні 1980 р., який з 1973 року об’єднував усі лабораторії обсерваторії. Тож фактична робота по узагальненню інформації розпочалась у 1973 році.

Основними завданнями відділу інформації є забезпечення урядових органів, організацій, підприємств, засобів масової інформації (ЗМІ) систематичною інформацією про стан забруднення природного середовища.

Відділ здійснює збір і обробку оперативної та режимної інформації про стан забруднення природного середовища на території України від гідрометеорологічних організацій, підготовку режимних матеріалів, аналіз і узгодження результатів розрахунків фонових концентрацій про забруднення повітря в містах України, розрахунок фонових концентрацій шкідливих домішок у повітрі Києва та містах Київської області та розрахунок фонових концентрацій забруднювальних речовин у воді водотоків на запит організацій; формування матеріалів спостережень, інформативних матеріалів про стан забруднення довкілля для галузевого державного архіву гідрометслужби, методичну роботи з лабораторіями мережі спостережень гідрометслужби з питань підготовки інформативних даних.

У своїй роботі відділ працює у тісному контакті з лабораторіями і відділами обсерваторії, з гідрометеорологічними організаціями, з Головним центром телекомунікації та обробки інформації Українського гідрометцентру.

У відділі готуються Щорічники про стан забруднення атмосферного повітря, про стан забруднення поверхневих вод суші за гідрохімічними показниками та забруднення ґрунтів на території України. Готуються також щомісячні та щоквартальні бюлетені, щомісячні, піврічні та річні довідки про стан забруднення повітря та води (у тому числі транскордонних водних об’єктів для Національних гідрометслужб Республік Білорусь та Молдова), інші інформаційні матеріали на запити керівництва та інших організацій, довідки про фонові концентрації хімічних речовин у воді водотоків на запити споживачів. Усі інформаційні матеріали про стан забруднення атмосферного повітря, поверхневих вод суші, ґрунтів на території Києва та Київської області за місяць, квартал, І півріччя та рік направляються у Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації, Управління екології та охорони природних ресурсів Київської міської держадміністрації згідно наказу ДСНС України від 23.12.2013 р. № 777 та від 16.09.2016 р. № 451 (з внесеними змінами). Інформація про стан забруднення навколишнього природного середовища на території України за І півріччя та рік надається  в Мінприроди.

На сайті ЦГО ім. Бориса Срезневського щомісячно розміщується інформація про стан забруднення природного середовища у Києві та Київській області, періодично –інформація про забруднення природного середовища на території України за І півріччя та рік.

Для Філії Національної телекомпанії України «Київська регіональна дирекція» відділом готуються щотижневі довідки про стан забруднення атмосферного повітря в м. Києві, щомісячні довідки про стан забруднення довкілля в Києві та Київській області. Досить часто до обсерваторії звертаються журналісти газет, телебачення з запитами про стан забруднення довкілля в регіоні, а також в Україні. Співробітники відділу надають належну увагу популяризації інформації про стан навколишнього природного середовища. На жаль, редакція київського радіо не завжди оприлюднює підготовлену інформацію про поточний стан забруднення довкілля.

Згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1102 «Деякі питання надання платних послуг підрозділами Міністерства надзвичайних ситуацій» (пункт 7 Додатку 3) спеціалізована узагальнена інформація про параметри навколишнього природного середовища в обсягах і форматах, визначених споживачем, надається за оплату. Готується також публічна інформація згідно наказу ДСНС України від 15.03.2018 р. № 171.

У 2010 р. при ВІЗ укомплектовано сектор візуалізації даних, основними обов’язками якого є подання інформації про стан забруднення навколишнього природного середовища у вигляді графічних та картографічних матеріалів. На сьогоднішній день фахівці сектору готують карти для Щорічників, різних довідок, презентацій та ін. 

На передодні ювілею відділи підготували узагальнення матеріалів спостережень  гідрометеорологічної мережі за 2017 рік. 

...
Новини ЦГО
08.11.2018  До 25-річчя створення гідроматеорологічної службі Збройних Сил України та 30 років на посаді директора ЦГО імені Бориса
25 років гідрометеорологічній службі Збройних Сил України (нагородження за посиланням)Про нагороджен
08.11.2018  У столиці закінчився безморозний період
За даними спостережень Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського 8 листопада у
01.11.2018  Цьогорічний жовтень у столиці виявився досить сухим та одним з найтепліших за 137 років метеоспостережень
За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського
30.10.2018  Останні дні жовтня у столиці ознаменувалися температурним рекордом
За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського
22.10.2018  Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського інформує про завершення цьогорічного «бабиного літа» у сто
За даними спостережень метеостанції обсерваторії 21 жовтня максимальна температура дещо перевищила +ваш IP 3.83.32.171
Україна, 03028, м. Київ-28, проспект Науки, 39, корпус 2
тел/факс: (044)525-94-58, (044)525-69-69. E-mail: aupcgo@meteo.gov.ua
© Використання матеріалів сайту дозволяється тільки з дозволу керівництва обсерваторії